Stabilizatory napięcia stałego o działaniu impulsowym - cz.2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stabilizatory napięcia stałego o działaniu impulsowym - cz.2 - strona 1 Stabilizatory napięcia stałego o działaniu impulsowym - cz.2 - strona 2 Stabilizatory napięcia stałego o działaniu impulsowym - cz.2 - strona 3

Fragment notatki:


AGH Wydział: EAIiE Karol Piotrowski Jarosław Młynarczyk Paweł Kulak Rok III
Laboratorium Układów Elektronicznych Prowadzący: mgr inż. Grzegorz Krajewski Temat: STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO O DZIAŁANIU IMPULSOWYM Nr ćwiczenia:
1 Data wykonania ćwiczenia: 27 . X .2004 Grupa V Środa, 16.00 - zespół 4 . Przygotowanie do pracy w laboratorium (część projektowa). Beztransformatorowy, niestabilizowany konwerter napięcia stałego w układzie współbieżnym. Powyższy rysunek przedstawia schemat badanego układu. W górnej części rysunku znajduje się podstawowy układ konwertera współbieżnego z kluczowaniem jednokierunkowym, w dolnej zaś znajduje się cyfrowy generator impulsów sterujących zbudowany na bazie układu 74123. Zasada działania tego generatora przedstawia się następująco.
Po załączeniu napięcia zasilania ustali się np. stan 0 na wyjściu przerzutnika 1A. Spowoduje to wygenerowanie impulsu w układzie 1B o czasie trwania:
,
co z kolei spowoduje wyzerowanie wejścia B przerzutnika 1A. Po zakończeniu impulsu w układzie 1B pojawi się dodatnie zbocze na wyjściu i układ 1A wygeneruje impuls o czasie trwania 50μs. Po zakończeniu tego impulsu wzbudzi się znowu układ 1B, itd.
Sygnał tego przerzutnika jest następnie wzmacniany (tranzystor Q2) i steruje elementem kluczującym (Q1).
Ponieważ stała czasowa układu 1A została ustalona na 50μs (odpowiada to czasowi otwarcia klucza Q1), zaś stała układu 1B jest regulowana przez dołączenie pojemności C ext , więc mamy wpływ na współczynnik wypełnienia impulsów sterujących.
Wartość napięcia wyjściowego U out dla naszego zespołu wynosi 5V. Zgodnie ze wzorem U out =δU in , przy napięciu wejściowym U in =15V, musimy ustawić współczynnik wypełnienia sygnału sterującego . Zatem stała czasowa układu 1B wyniesie τ =25μs. Korzystając z przytoczonego już wzoru na τ możemy obliczyć wartość pojemności C ext: Krytyczny prąd obciążenia wyraża się wzorem , co w tym przypadku daje I Okr =8,33mA.
Poniżej przedstawiam szkice przebiegów prądów w cewce, kluczu i diodzie przy różnych obciążeniach:
Stabilizowany zasilacz impulsowy z transformatorem i scalonym sterownikiem TL494. Przewidywana częstotliwość pracy zasilacza wyniesie zgodnie ze wzorem: , gdzie:
R T =R 24 =10kΩ
C T =C 17 =6,8nF
wynosi: f osc =16,18 kHz.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz