Średni ważony koszt kapitału

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Średni ważony koszt kapitału - strona 1

Fragment notatki:

Średni ważony koszt kapitału (WACC)
Znając szczegółową strukturę źródeł finansowania przedsiębiorstwa, czyli udział każdego ze składników kapitału w całym finansowaniu (jego wagę) oraz koszt każdego z tych składników, można określić jego średni ważony koszt kapitału. Suma wag wszystkich źródeł wykorzystanych przez dany podmiot musi być równa jedności. Średni ważony koszt kapitału w przedsiębiorstwie należy rozpatrywać w kategorii kosztu alternatywnego. Jest on równy wymaganej przez akcjo­nariuszy minimalnej stopie dochodu z prowadzonej działalności i jedno­cześnie odpowiada stopie procentowej, przyjętej do rachunku dyskonta spodziewanych przepływów pieniężnych. Nie wiąże się on zatem z koniecz­nością wydatkowania przez przedsiębiorstwo środków pieniężnych.
Inwestowanie kapitału w przedsiębiorstwie oznacza poniesienie kosztów jedynie w tym sensie, że kapitał użyty do finansowania działalności prowa­dzonej przez dany podmiot mógłby być zainwestowany w inny sposób, poza przedsiębiorstwem, dając stopę zwrotu wyższą od możliwej do uzyskania w tym przedsiębiorstwie. Średni ważony koszt kapitału w przedsiębiorstwie nie będzie zmieniony tak długo, jak długo nie zmieni się struktura stoso­wanych form finansowania oraz koszt każdego ze składników kapitału.
SWKK = wz*kz + wu*ku + wd*kd
Wz - udział kapitału zwykłego Wu - udział kapitału uprzywilejowanego Wd -udział długu
Kz - koszt kapitału zwykłego
Ku - koszt kapitału uprzywilejowanego
Kd - koszt długu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz