Sprężarki chłodnicze-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprężarki chłodnicze-opracowanie - strona 1 Sprężarki chłodnicze-opracowanie - strona 2 Sprężarki chłodnicze-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Sprężarki chłodnicze, warianty konstrukcyjne, działanie, wydajność sprężarki, pojęcia i ich
charakterystyki, zabezpieczenia przed uszkodzeniem cieczą czynnika.
Wydajność napędowa
Wydajność teoretyczna objętościowa sprężarki wyraża się zasadniczo za pomocą wielkości związanych z
zewnętrzną średnicą wirnika

 z  m3 
V t  C ZR Az
0  s 
 
Wydajność rzeczywista objętościowa


VRZ    Vt
Moc napędowa

M H
Pi  Z C kW 
102

M Z -wydajność masowa rzeczywista
Wydajność objętościowa
n 
n m3
2

V  Vt 
 D sz
60 4
60 s
n – prędkość obrotowa w obr /min
D – średnica cylindra w m
s – skok tłoka w m
z – liczba tłoków
Pełna charakterystka sprężarki składa się z trzech krzywch
Punkt znamionowy sprężarki występuje przy wydajności
znamionowej.
Ograniczając wydajność sprężarki przez przydławienie odpływu
uzyskuje się coraz większą wysokość tłoczenia aż do
osiągnięcia max w pkt krytycznym K . Przy dalszym
zmniejszeniu wydajności , w lewo od tego punktu następuje
spadek uzyskiwanej wydajności tłoczenia. W tym zakresie
sprężarka działa niestabilnie : okresowo występują przerwy w
tłoczeniu czynnika . Następuje wtedy przepływ powrotny
czynnika i instalacji tłocznej na stronę ssawną sprężarki.
Wydajność teoretyczną objętościową określa wzór:
m3

Vt  z  Vmax  n  60  c  R  e  l  n  60
h
β
e
e 

przy
czym c  z β  2sin 
sinβ 
β
2 2R
2R 

Wydajności rzeczywiste sprężarki objętościową i masową oblicza się ze wzorów:


Vz  λ  Vt

V


Mz  λ  Mt  λ t
ν1
Podobnie jak w innych sprężarkach wyporowych zmniejszenie wydajności w stosunku do wartości
teoretycznych następuje wskutek:
 oddziaływania przestrzeni szkodliwej
 dławienia czynnika podczas zasysania
 podgrzewania zasysanego czynnika od ścian komory roboczej
 przepływu czynnika sprężonego poprzez nieszczelności na stronę ssawną
W y d a j n o ś ć t e o r e t y c z n a . Wydajność sprężarki określa się za pomocą jednego z niżej
sprecyzowanych pojęć.
Objętość wyporowa wirnika jest to suma objętości jego bruzd.
Ponieważ w każdym wirniku wszystkie bruzdy są identyczne, objętość wyporową wirników można
określić wzorami
V1= z1V01 m3
V2 = z2V02 m3
gdzie: V1, V2 — objętość wyporowa wirników 1 i 2 w m3, z — liczba bruzd (zębów) w wirnikach,
V01, V02 — objętość pojedynczej bruzdy w wirnikach w m3.
W wielu przypadkach korzystne jest posługiwanie się pojęciem wydajności masowej teoretycznej,
którą oblicza się z wzoru

V

Mt  t
1
 1 - objętość właściwa czynnika w warunkach panujących na dopływie do sprężarki
W y d a j n o ś ć r z e c z y w i s t a . Korzystając ze wzorów (3.7) i (7.80) można wyprowadzić wzór
na wydajność objętościową rzeczywistą
Vz =  Vt
Vt – wyd. teoretyczna
Wydajność ziębienia oblicza się z tych samych wzorów, co i dla innych sprężarek.
Układy sprężarkowe: ciśnieniowy, grawitacyjny, pompowy - budowa, zastosowanie.
Układ sprężarkowy, ciśnieniowy, budowa, zastosowanie
Zbiornik skroplin gromadzi nadmiar czynnika skraplanego w skraplaczu, dzięki czemu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz