Sprawozdanie z fizyki M4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 8981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie z fizyki M4 - strona 1 Sprawozdanie z fizyki M4 - strona 2 Sprawozdanie z fizyki M4 - strona 3

Fragment notatki:GRUPA 1
MAGDALENA DETKA

M4
Tablica Galtona. Mechaniczny model rozkładu normalnego.
20.12.1999


Tablica Galtona składa się z wielu rzędów kołeczków umieszczonych nad przegródkami. Na ów układ kołeczków sypiemy kuleczki z lejka, poszczególne kuleczki ulegają zderzeniom z kołeczkami, wpadając ostatecznie do przegródek.
Z tablicą Galtona wiąże się pojęcie odchylenia standardowego oraz teoria niepewności przypadkowych. Rozważania ograniczymy do pomiarów bezpośrednich, w których niepewności systematyczne są bardzo małe w stosunku do niepewności przypadkowych. Próba, czyli seria wyników x1, x2, x3,...,xn, obarczonych pewną niepewnością przypadkową, wyróżnia się tym, że największy z przyczynków niepewności systematycznej x jest bardzo mały w porównaniu z różnicą wyników skrajnych: maksymalnego xM i minimalnego xm: x

GRUPA 1
MAGDALENA DETKA
WBL / 11IŚ
M4
Tablica Galtona. Mechaniczny model rozkładu normalnego.
20.12.1999
Ocena
Tablica Galtona składa się z wielu rzędów kołeczków umieszczonych nad przegródkami. Na ów układ kołeczków sypiemy kuleczki z lejka, poszczególne kuleczki ulegają zderzeniom z kołeczkami, wpadając ostatecznie do przegródek.
Z tablicą Galtona wiąże się pojęcie odchylenia standardowego oraz teoria niepewności przypadkowych. Rozważania ograniczymy do pomiarów bezpośrednich, w których niepewności systematyczne są bardzo małe w stosunku do niepewności przypadkowych. Próba, czyli seria wyników x1, x2, x3,...,xn, obarczonych pewną niepewnością przypadkową, wyróżnia się tym, że największy z przyczynków niepewności systematycznej Δx jest bardzo mały w porównaniu z różnicą wyników skrajnych: maksymalnego xM i minimalnego xm: Δx << xM - xm.
Prawidłowości występujące w wynikach pomiarowych, wykazujących rozrzut statyczny omówimy na przykładzie próby dużej n = 100. W próbie takiej, niektóre wyniki powtarzają się. Oznaczmy przez x1, x2,..., xk, xK różniące się wyniki xi, uporządkowane w szereg rosnący ( wskaźniki i = 1, 2, 3,..., n oznaczają numer kolejny wyniku, k - numer wyniku xk, różnego od innych, K - liczbę wyników xi. ) Liczbę wyników dających wartość xk oznaczamy przez nk. Oczywiście musi zachodzićzwiązek:
∑ Nk = N
k=1
Uporządkowane w ten sposób wyniki można przedstawić graficznie na histogramie. Na osi odciętych nanosi się przedziały klasowe - prawostronnie domknięte przedziały liczbowe, a na osi rzędnych liczebność nk lub liczebności względne nk / n. Histogram stanowi więc zbiór prostokątów o podstawie równej szerokości przedziału klasowego i wysokości równej liczebności nk klasy. Histogram pozwala łatwiej zauważyć prawidłowości występujące w serii wyników pomiarowych. Pewne wartości pojawiają się częściej, a inne, bardzo małe lub bardzo duże, występują rzadko. Dla każdej serii wyników pomiarowych, wykonanych dla tego samego obiektu, histogram przebiega nieco inaczej, lecz ogólne prawidłowości występują zawsze, dzięki czemu każdą próbę można przybliżyć za pomocą jednej, wspólnej krzywej, zwanej krzywą Gaussa lub krzywą gęstości rozkładu normalnego opisaną równaniem:
W wyrażeniu tym występują dwa parametry μ i δ, charakteryzujące mierzony obiekt: wartość oczekiwaną, będącą liczbą określającą położenie max. Krzywej, odchylenie standardowe, charakteryzujące jej szerokość, czyli odchylenie wyników. Wielkość y(x) jest gęstością prawdopodobieństwa wyników pomiarowych..


(…)


Nr . zespołu
Nr.ćwiczenia
M - 5
Temat : Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy za pomocą wagi
hydrostatycznej .
WBL
12 B
Data :
14.12.1998
Bartłomiej GĘBSKI
Ocena :
Wstęp:
Gęstość ciał stałych w postaci brył nieforemnych można wyznaczyć w oparciu o prawo Archimedesa , która pozwala na pomiar objętości ciała zanurzonego w cieczy bez odwoływania się do jego rozmiarów geometrycznych : ciało takie zawieszone na szalce wagi oprócz siły ciężaru P doznaje działania siły wyporu Fw , którą zgodnie z treścią wymienionego prawa jest równa ciężarowi cieczy w objętości zanurzonego ciała . W ćwiczeniu tym dla określenia gęstości bezwzględnej ciała d posługujemy się wzorem :
m
d = ------ , gdzie :
V m -wyraża masę ciała
V -jego objętość
Doświadczenie przeprowadzamy w ten sposób ,że dwukrotnie ważymy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz