Sprawozdanie - wymiana jonowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2359
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie - wymiana jonowa - strona 1 Sprawozdanie - wymiana jonowa - strona 2 Sprawozdanie - wymiana jonowa - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT: Wymiana jonowa 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest usunięcie twardości wapniowej z wody wodociągowej lub przygotowanego roztworu CaCl2 oraz wyznaczenie zdolności wymiennej  roboczej jonitu. Proces prowadzony jest w układzie kolumnowym. Woda wodociągowa  podawana na kolumnę spływa pod ciśnieniem hydrostatycznym przez  nieruchome złoże umieszczone w kolumnie. Roztwór wpływający do kolumny nazywa się wciekiem, a wypływający z  kolumny wyciekiem. 2. Wstęp teoretyczny  Wymiana jonowa to zjawisko i proces wymiany (zamiany) ruchliwych  jonów na inne jony tego samego znaku zachodzący na ciele stałym lub  polimerze zawierającym odpowiednie grupy funkcyjne. Należy zwrócić uwagę  na to, że proces wymiany (w szczególności wymiany jonów) jest jednym z  podstawowych rodzajów reakcji chemicznych - proces wymiany jonowej jest  wyróżniany ze względu na to w jakich warunkach zachodzi (substancje  wielkocząsteczkowe lub ciała stałe - faza jonitowa jest nieruchoma). Jeżeli ciało stałe lub polimer zostało specjalnie przygotowane lub jest  używane w sposób wykorzystujący zjawisko wymiany jonowej, wówczas  taki materiał nazywamy wymieniaczem jonowym lub jonitem. Zasadnicze  typy jonitów to:  • jonity kationowe , mają charakter kwasów lub soli kwasów i wymieniają  z roztworem kationy (najczęściej jon wodorowy H+ lub kationy metali  alkalicznych, Na+ i K+), • jonity anionowe , mają charakter zasad lub ich soli i wymieniają z  roztworem aniony (np. jon wodorotlenowy OH-, anion Cl- lub  siarczanowy VI), • jonity amfoteryczne  (buforowe) zawierają zarówno grupy kwasowe i  zasadowe (lub ich sole), mogą być również używane mieszaniny różnych  jonitów. 3. Sposób wykonania ćwiczenia Nasze zajęcia laboratoryjne rozpoczęły się od wykonywania analizy wody  surowej, czyli oznaczeniu zasadowości, kwasowości, pH, twardości. W tym samym czasie dokonywaliśmy regeneracji złoża. W tym celu przez 30  min. przepompowywaliśmy przez złoże NaCl aby usunąć przyłączone jony  Ca2+ i Mg2+ i wprowadzić na ich miejsce jony sodu. Po  czym przez 15min.  pompowana była przez złoże woda destylowana  w celu usunięcia ze złoża  nadmiaru solanki. Następnie przystąpiliśmy oznaczenia zdolności wymiennej całkowitej i roboczej. Oznaczony został ciężar nasypowy masy mokrej jonitu a  także wydatek pompy tłoczącej wodę przez złoże.  Woda po przejściu procesu wymiany jonowej powinna cechować się  twardością odpowiednią dla warunków określonych przez Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku, w sprawie jakości wody  przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  4.Wykonanie oznaczeń -pH =5,1dm3/h -oznaczenie zdolności wymiennej całkowitej

(…)


wodorotlenku 0,1cm3 roztworu siarczku sodu i odrobinę czerni eriochromowej.
Tak przygotowaną próbkę miareczkowaliśmy roztworem MEDTA do zmiany
koloru na niebieski.
a*0,02*1000
Tw = ------------------ =35,2 mval/dm3
v
a-objętość zużytego MEDTA podczas miareczkowania
v-objętość próbki
- Kwasowość i zasadowość ogólna:
Kwasowość ogólna: do kolby stożkowej o pojemności 250cm3 odmierzyliśmy
pipetą 50cm3 badanej próbki a następnie dodaliśmy 5kropli fenoloftaleiny. Tak
przygotowaną próbkę miareczkowaliśmy roztworem 0,05M NaOH do momentu
odbarwienia wody na kolor jasno różowy utrzymujący się przez 3min.
=1,1 mval/dm3
b- objętość zużytego NaOH podczas miareczkowania
v- objętość próbki
- Zasadowość ogólna: do kolby stożkowej o pojemności 250cm3 odmierzyliśmy
pipetą 50cm3 badanej próbki a następnie dodaliśmy 5kropli…
….
a*0,02*1000
Tw = ------------------ =35,2 mval/dm3
v
a-objętość zużytego MEDTA podczas miareczkowania
v-objętość próbki
- Kwasowość i zasadowość ogólna:
Kwasowość ogólna: do kolby stożkowej o pojemności 250cm3 odmierzyliśmy
pipetą 50cm3 badanej próbki a następnie dodaliśmy 5kropli fenoloftaleiny. Tak
przygotowaną próbkę miareczkowaliśmy roztworem 0,05M NaOH do momentu
odbarwienia wody na kolor jasno różowy utrzymujący się przez 3min.
=1,1 mval/dm3
b- objętość zużytego NaOH podczas miareczkowania
v- objętość próbki
- Zasadowość ogólna: do kolby stożkowej o pojemności 250cm3 odmierzyliśmy
pipetą 50cm3 badanej próbki a następnie dodaliśmy 5kropli oranżu metylowego.
Tak przygotowaną próbkę miareczkowaliśmy roztworem 0,1M HCl do
momentu odbarwienia wody z koloru żółtego na pomarańczowy.
=2,4 mval/dm3
b…
… uzyskana do momentu przebicia złoża [dm3],
TwCa – twardość wapniowa roztworu CaCl2 [mval/dm3],
V – objętość mokrego jonitu w kolumnie doświadczalnej [cm3]
-wydatek pompy Q=5,1dm3/h
-twardość:
Kolby o pojemności 250cm3 odmierzyliśmy pipetą 10cm3 badanej próbki i
dolaliśmy 90cm3 wody destylowanej dla uzyskania rozcieńczenia 1:10 a
następnie dodaliśmy 2cm3 roztworu buforowego, 2 cm3 roztworu chloro…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

kowagus napisał(a):

2016-12-21 09:24:09

ok