Sprawozdanie techniczne - Wyznaczenie współrzędnych punktu przeniesienia.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie techniczne - Wyznaczenie współrzędnych punktu przeniesienia. - strona 1 Sprawozdanie techniczne - Wyznaczenie współrzędnych punktu przeniesienia. - strona 2

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE Dane formalno-prawne:
Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wykonawca: Małgorzata Szumska, Marta Urbańska, Agnieszka Szałajko, Marcin Tymczak, Paweł Szulik, Jarosław Szwarkowski
Data wykonani a zlecenia: 11.10.2010r. - 19.10.2010r.
Przedmiot zlecenia: Wyznaczenie współrzędnych punktu przeniesienia.
Czynności pomiarowe:
Zakres prac terenowych: Czynności terenowe obejmowały pomiary katów kątów i długości z punktu przeniesienia oraz dwóch baz, pozwalające na dwukrotne niezależne wyznaczenie współrzędnych płaskich.
Technologie pomiarowe: Pomiar katów metodą wypełnienia horyzontu oraz metodą kierunkową. Pomiar długości dalmierzem laserowym.
Użyty sprzęt: TC 407 Stanowisko: Punkt przeniesienia, Baza nr 1, Baza nr 2 Cele: Baza nr 1, Baza nr 2, P (Muzeum Narodowe), R (Ratusz), K (Kościół Mariacki) Warunki wykonania pomiaru: W trakcie pomiarów warunki atmosferyczne były korzystne.
Powołanie się na instrukcje stosowne dla wykonywanych prac: Instrukcja Techniczna G-1, Wytyczne Techniczne G-1.5
Stosowne kryteria przy pomiarach: Dopuszczalna różnica między kątami w seriach - 30 cc Długość d powinna być jak najmniejsza i nie większa od 500m Kąt nachylenia celowej pomiędzy punktem P i PP nie większy niż 40 g K omentarz do uzyskanych wyników w stosunku do wymaganych kryteriów: Uzyskane wartości mieszczą się w granicach dopuszczalnych.
Opracowanie wyników:
Zakres prac obliczeniowych: Obliczenie długości boku przeniesienia d oraz azymutu A P-PP w celu wyznaczenia współrzędnych płaskich punktu PP wraz z analizą dokładności.
Sposób wykonania obliczeń: Obliczenia wykonane przy pomocy programu Microsoft Excel.
Analiza dokładności:
Zastosowane parametry oceny: Otrzymane wartości:
Dopuszczalne wartości:
Metoda zwykła
m α = ±1,3 cc ±12 cc Metoda kierunkowa
m k = ±4,0 cc ±8,5 cc m α = ±5,7 cc ±12 cc Wyznaczenie współrzędnych płaskich
m PP = ±3,0mm
±30mm
Wnioski wynikające z oceny: Uzyskane wyniki mieszczą się granicach dopuszczalnych wartości.
Zestawienie wyników wraz z błędami:
Współrzędne punktu PP:
X PP = 5404750,09m ± 2,9mm Y PP = 4554081,75m ± 0,9mm m PP = ± 3,0mm ……………………………………
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz