Przeniesienie współrzędnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 7105
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeniesienie współrzędnych - strona 1 Przeniesienie współrzędnych - strona 2 Przeniesienie współrzędnych - strona 3

Fragment notatki:


Przeniesienie współrzędnych  Czyli jak wykorzystywać punkty  niedostępne I i II klasy do  nawiązania osnowy III klasy   i pomiarowej  Nawiązanie do punktu niedostępnego  P  di  αi  ?  PP  M  P, M – punkty nawiązania  PP – punkt potrzebny  Co zmierzyć ?  P  b  αi  PP  M  P, M – punkty nawiązania  PP – jeżeli punkt ten zastabilizujemy  trwale będzie po obliczeniu punktem  przeniesienia współrzędnych  α  β  γ  Mierzymy: α, β, γ, b  z zależności trygonometrycznych  obliczymy elementy nawiązania   Punkty przeniesienia współrzędnych są zakładane  po pomiarze i wyrównaniu sieci I lub II klasy   Konstrukcja pomiarowa jest niezależna od pomiarów wykonanych  wcześniej w sieci   Punkt przeniesienia powinien umożliwić nawiązanie pełne ciągów  poligonowych  (kątowe i liniowe) sieci niższej klasy   Odległość do punktu macierzystego powinna być mniejsza niż 500 m  (instrukcja G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” )   Kąt pionowy pod jakim celujemy z punktu konstrukcji przeniesienia   na punkt macierzysty nie powinien przekraczać 40g   Punkt przeniesienia powinien być wyznaczony z kontrolą   Punkt przeniesienia otrzymuje rangę punktu macierzystego, co  oznacza, że błąd siatki przeniesienia nie powinien przekraczać 1/3  jego błędu położenia  (por. zagadnienie: błąd wyznaczenia poprawki  mimośrodowej kierunku)  Konstrukcja siatki przeniesienia  P  b1  PP  M  P- punkt macierzysty  M, R – punkty kierunkowe  A, B – punkty pomocnicze  α1  β1  γM  Mierzymy:α, β, γ, b  Liczymy: d, AP-PP  β2  α2  b2  γR  d  A  B  R  LPM  LPR  AP-PP  εM  εR  φM  φR  Inne konstrukcje siatki przeniesienia  P  b1  PP  M  P- punkt macierzysty  M, R – punkty kierunkowe  A, B – punkty pomocnicze  α1  β1  γM  Mierzymy:α, β, γ, b  Liczymy: d, AP-PP  β2  α2  b2  γR  d  A  B  R  Wyznaczenie długości boku  przeniesienia   za pomocą dalmierza mierzącego bez  reflektora (np. Leica TC407 Power)  P  PP  Mierzymy: d b, 2φ  Liczymy: d  d  db  2φ  r  d=db+ db  φcc/ρcc  d  Długość d powinna być  zredukowana na poziom  odniesienia oraz  odwzorowanie   musi być zapewniona  jednorodność skali  Jest to wzór przybliżony  – dociekliwi niech  wyprowadzą wzór scisły  Przykład 1  Rzeszów:  Punkt 873   to punkt II klasy,  punkt p.p.87301 to  punkt przeniesienia  współrzędnych  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz