Sprawdzenie i rektyfikacja niwelatora

Nasza ocena:

5
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2954
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzenie i  rektyfikacja niwelatora  - strona 1

Fragment notatki:

Sprawdzenie warunków geometrycznych niwelatora Sprinter 100 Leica nr 2006434 1. Płaszczyzna główna okrągłej libeli alidadowej powinna być prostopadła do osi obrotu instrumentu: Spoziomowanie libeli okrągłej. Ustawienie libeli równolegle do linii łączącej dwie śruby ustawcze i spoziomowanie tej libeli śrubami ustawczymi. Obrót alidady o 200 gradów. Wychylenie pęcherzyka oznacza błąd. Rektyfikacja- w warsztacie mechaniki precyzyjnej. W sprawdzanym instrumencie - brak występowania błędu. 2. Pozioma kreska krzyża nitek powinna być prostopadła do osi obrotu instrumentu: Spoziomowanie libeli okrągłej. Obrót alidady o 200 gradów.
Wychylenie pęcherzyka oznacza błąd. Rektyfikacja - rozłożenie wychylenia na dwie składowe i rektyfikacja połowy błędów odpowiednimi śrubami ustawczymi. Drugą połowę wychylenia usuwamy odpowiednimi śrubkami rektyfikacyjnymi. W sprawdzanym instrumencie - brak występowania błędu. 3. Kompensator powinien działać poprawnie w przewidzianym dla niego zakresie działania:
Ustawienie niwelatora tak, aby jedna ze śrub poziomujących znalazła się pod obiektywem lunety. Ustawienie łaty na żabce w odległości d=30-40m.Po spoziomowaniu odczyt z łaty. Obrót śruby ustawczej (pod obiektywem lunety) i kontrola stałości odczytu(Po wykonaniu około 1/8 obrotu pęcherzyk libeli okrągłej wychyli się o jakieś 2 mm. Do momentu wyczerpania zakresu działania kompensatora odczyt nie powinien zmienić się o więcej niż 1 mm). Wykonanie czynności w przeciwnym kierunku i kontrola stałości odczytu przy drugim krańcowym położeniu wahadła kompensatora. Zmiana odczytu większa niż 1mm oznacza błąd. Rektyfikacja- w wyspecjalizowanym warsztacie mechaniki precyzyjnej. W sprawdzanym instrumencie -brak występowania błędu.
4. Kompensator ma ustawiać oś celową lunety w położeniu poziomym: Spoziomowanie instrumentu. Wykonanie podwójnej niwelacji: niwelacja ze środka i niwelacja w przód (załącznik nr 1). Różnica odczytów z obydwu niwelacji większa od 4 mm oznacza nieprawidłowe ustawienie osi celowej lunety w położeniu poziomym. Rektyfikacja- ustawienie prawidłowego odczytu za pomocą specjalnej śruby rektyfikacyjnej kompensatora. W przypadku braku tej śruby- ustawienie obliczonego odczytu za pomocą pionowych śrubek rektyfikacyjnych krzyża kresek. W sprawdzonym instrumencie - Brak występowania błędu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz