Sprawdzanie prawa Ohma dla prądu przemiennego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3290
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzanie prawa Ohma dla prądu przemiennego-opracowanie - strona 1 Sprawdzanie prawa Ohma dla prądu przemiennego-opracowanie - strona 2 Sprawdzanie prawa Ohma dla prądu przemiennego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

LABORATORIUM FIZYKI OGÓLNEJ
SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 53
TEMAT: Sprawdzanie prawa Ohma dla prądu przemiennego.
1. OPIS TEORETYCZNY.
Jeżeli do zacisków układu złożonego z szeregowo połączonych: rezystancji R, pojemności C i indukcyjności L przyłożymy siłę elektromotoryczną sinusoidalnie zmienną:
E=E0sin t,
to w układzie popłynie prąd sinusoidalnie zmienny o natężeniu:
I=I0sin (t+),
gdzie  - przesunięcie fazowe między natężeniem prądu a siłą elektromotoryczną.
Między I0 i E0 zachodzi związek:
I0=E0/Z.
Powyższa zależność przedstawia prawo Ohma dla prądu przemiennego. Łatwo zauważyć, że rolę rezystancji w tym układzie prądu przemiennego spełnia Z zwane zawadą. Można wykazać, że jej wartość w takim układzie wynosi: _____________
Z= R 2 + (L - 1/C)2
Jeżeli obwód składa się z połączonych szeregowo rezystancji R i indukcyjności L wówczas zawadę możemy opisać wzorem: _________
Z=  R 2 + (L)2.
Przekształcając ten wzór możemy wyznaczyć indukcyjność L:
_____________ L= 1/2f (U/I)2 - (RL+R)2.
W przypadku obwodu zawierającego rezystancję R i pojemność C zawada wyraża się wzorem :
__________
Z=  R2 + (1/C)2
Na podstawie tego wzoru możemy wyznaczyć pojemność C:
________ C= (2f (U/I)2 - R2 ) -1
2. PRZEBIEG ĆWICZENIA.
Wyznaczenie indukcyjności cewek w układzie RL
Wyznaczenie pojemności kondensatorów w układzie RC
Wyznaczenie zawady obwodu RLC.
3. SCHEMATY I TABELE POMIAROWE.
OBWÓD RL
CEWKA
U
U
δU
I
I
δI
L
L
δL
V
V
%
mA
mA
%
H
H
%
L1
27.5
0.2
0.6
43.0
0.4
0.9
0.81
0.03
4
L2
28.0
0.2
0.5
41.0
0.4
1.0
1.02
0.03
3
L3
28.0
0.2
0.5


(…)


6.2
1
10
29.0
0.2
1
48.0
0.4
1
604.2
10.4
2
WARTOŚCI ŚREDNIE 593.8
36.8
6
R= (400  ) 
L=L3
C=C23
RL= (153  ) 
4. SPIS PRZYRZĄDÓW.
 Zestaw indukcyjności typ 2001 ZANiD
 Zestaw pojemności typ LIF - 04 - 114 - 2 ZANiD
 Opornik dekadowy kl. 0.1
 Miliamperomierz prądu przemiennego kl. 0.5
 Woltomierz napięcia przemiennego kl. 0.5
 Autotransformator typ AM - 220
5. UWAGI I WNIOSKI…
… się.
Ze względu na złożone zależności występujące w ćwiczeniu wartości indukcyjności i pojemności oraz ich błędy zostały obliczone za pomocą komputera metodą różniczki zupełnej. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz