Technika bardzo wielkich częstotliwości - 10

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technika bardzo wielkich częstotliwości - 10 - strona 1 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 10 - strona 2 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 10 - strona 3

Fragment notatki:


                        Wzmacniacze i oscylatory tranzystorowe                                    2    Schematy blokowe wzmacniacza i oscylatora pomocne w projektowaniu  Warunki jakie nale y spełni   projektuj c:   (a) wzmacniacz o najwi kszym  wzmocnieniu mocy zwanym M.A.G.  * ' 22 * ' 11 S S L S = Γ = Γ   (b) wzmacniacz niskoszumny  ) ( * ' 22 opt L opt S S Γ = Γ Γ = Γ   (c) oscylator pracuj cy w warunkach  małego sygnału  1 1 ' 22 ' 11 = Γ = Γ S S L S     3        11 12 21 22 ' 22 * 22 12 21 11 ' 11 * 1 1 S S S S S S S S S S S S L L L S Γ − Γ + = = Γ Γ − Γ + = = Γ       LM L SM S Γ = Γ Γ = Γ         Warunki dwustronnego dopasowania impedancyjnego na warto ci zespolone sprz one    TECHNIKA BWCZ 2009    ZS  ΓS  S11’  S22’  ΓL    4      Wymienione dwustronne  dopasowanie mo na uzyska   jedynie, je li tranzystor jest  bezwzgl dnie stabilny,   tj. kiedy współczynnik  stabilno ci k 1    Indukcyjno ci  wprowadzaj c  szeregowe sprz enie zwrotne mo na zapewni  pozyskanie  jednocze nie minimalnego współczynnika szumów i maksymalnego wzmocnienia mocy.  TECHNIKA BWCZ 2009    5  Przykład 1. Projekt wzmacniacza niskoszumnego na zakres 9-10 GHz  Tranzystor:  !ATF-10136 / ATF-10135  !S-PARAMETERS at Vds=2V  Id=25mA.   LAST UPDATED 07-22-92  # ghz s ma r 50     1.0     .93     -33     5.19     147    .038     67     .36     -19    2.0     .79     -66     4.64     113    .074     59     .30     -31    3.0     .64     -94     4.07      87     .110      44     .27    -42    4.0     .54     -120    3.60     61     .137     31     .22     -49    5.0     .47     -155    3.20     37     .167     13     .16     -54    6.0     .45      162    2.88     13     .193     -2      .08     -17    7.0     .50      120    2.51   -10     .203    -19      .16      45    8.0     .60      87     2.09    -32     .210     -36     .32      48    9.0     .68      61     1.75    -51     .209     -46     .44      38  10.0     .73      42     1.52    -66     .207     -58     .51      34 

(…)

….
Rezystancja 50 Ω wytłumia
ew. paso ytnicze oscylacje
(poza cz stotliwo ci oscylacji
ustalonej i stabilizowanej
rezonatorem dielektrycznym).
(b) Obwód zast pczy
TECHNIKA BWCZ 2009
23
Ró ne wersje
oscylatora
tranzystorowego
z rezonatorem
dielektrycznym
stabilizuj cym
cz stotliwo
oscylacji
TECHNIKA BWCZ 2009
24
Oscylator przestrajany rezonatorem YIG w tranzystorem pracuj cym w układzie OB.
Powstaje powa ny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz