Sprawa 7 78 Królowa przeciwko Thompsonowi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawa 7 78 Królowa przeciwko Thompsonowi - strona 1 Sprawa 7 78 Królowa przeciwko Thompsonowi - strona 2 Sprawa 7 78 Królowa przeciwko Thompsonowi - strona 3

Fragment notatki:

Sprawa 7/78 WYROK TRYBUNAŁU z dnia 23 listopada 1978 r.*
Regina przeciwko Ernestowi George'owi Thompsonowi, Brianowi Albertowi
Johnsonowi i Colinowi Alexowi Normanowi Woodiwissowi
W sprawie 7/78 dotyczącej wniosku do Trybunału skierowanego w trybie art. 177 Traktatu EWG przez Courtof Appeal (Criminal Division) o wydanie w sporze zawisłym przed tym sądem między:
REGINĄ
a
ERNESTEM GEORGEM THOMPSONEM, BRIANEM ALBERTEM JOHNSONEM I COLINEM ALEXEM NOR-
MANEM WOODIWISSEM,
orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie wykładni pojęcia „kapitał” w rozumieniu części
drugiej, tytuł III, rozdział 4 Traktatu EWG,
WYROK
* Język postępowania angielski
MOTYWY
1. Postanowieniem z 15 grudnia 1977 r., doręczonym do Trybunału dnia 16 stycznia 1978 r., Court of Appeal of England and Wales (Criminal Division) (sąd apelacyjny Anglii i Walii, wydział karny) skierował do Trybunału w trybie art. 177 Traktatu EWG wiele pytań w sprawie wykładni art. 30-37 i art. 67-73 Traktatu.
2. Pytania te zostały podniesione w ramach karnego postępowania apelacyjnego, wytoczonego przez trzech obywateli brytyjskich (zwanych dalej „skarżącymi”), uznanych przez Crown Court w Canterbury za winnych świadomego i podstępnego obejścia zakazu dotyczącego przywozu złotych monet do Zjednoczonego Królestwa oraz zakazu wywozu monet ze stopu srebra, wybitych przed rokiem 1947, ze Zjednoczonego Królestwa.
3. Zakaz przywozu złotych monet do Zjednoczonego Królestwa jest zabroniony na podstawie Import of Goods (Control) Order, 1954, przyjętego przez Board of Trade w wykonaniu uprawnień przyznanych mu
na podstawie o Import, Export and Customs Powers (Defence) Act 1939.
4. Na podstawie Open General Licence (ogólne pozwolenie na przywóz) z dnia 5 lipca 1973 r., przyznanej przez Secretary of State for Trade and Industry, dozwolony był przywóz wszystkich towarów, z niektórymi wyjątkami nieobejmującymi złotych monet, ale na podstawie poprawki, zwanej „Amendment no 10”, do przedmiotowego pozwolenia z dnia 15 kwietnia 1975 r., która weszła w życie w dniu 16 kwietnia 1975 r., złote monety zostały zaliczone do towarów, których przywóz jest zabroniony, bez posiadania pozwolenia przyznawanego przez Board of Trade.
5. Na podstawie Export of Goods (Control) Order, 1970, przyjętego w wykonaniu uprawnień przyznanych przez przywołany Act z 1939, zabroniony jest (z wyjątkiem przypadków posiadania pozwolenia) jednokrotny wywóz ze Zjednoczonego Królestwa ponad dziesięciu monet ze stopu srebra, wybitych przed rokiem 1947, niemających w czasie ich wywozu ponad stu lat.
6. Wywóz takich monet do innego państwa członkowskiego EWG został dopuszczony na podstawie Open General Licence z dnia 20 grudnia 1972 r., przyznanej przez Secretary of State for Trade and Industry,

(…)

… być, co do zasady, uważane za „kapitał” w
rozumieniu części drugiej, tytuł III, rozdział 4 Traktatu Rzymskiego:
a) złote monety, takie jak „krugerrandy”, które są produkowane w państwie trzecim, ale znajdują się
w swobodnym obiegu w państwie członkowskim,
b) monety ze stopu srebra, które są w legalnym obiegu w państwie członkowskim,
c) monety państwa członkowskiego ze stopu srebra, które były w legalnym obiegu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz