Sposoby realizacji koagulacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby realizacji koagulacji - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Sposoby realizacji koagulacji . Koagulacja może być realizowana jako: objętościowa, kontaktowa i powierzchniowa.koagulacja  objętościowa  –   pierwszym   etapem   jest:   dodanie   do   oczyszczanej   wody   koagulanta,   dokładne  wymieszanie   zapewniające   jednorodność   układu   woda-koagulant   /w   komorach   szybkiego  mieszania czas mieszania 1 – 3min/ oraz hydroliza koagulanta. Drugim etapem koagulacji jest  flokulacja,   w   której   zachodzą   zjawiska   powstawania   /.   Ta   faza   procesu   realizowana   jest   w  komorach   wolnego   mieszania   /flokulacji/.   Powstałe   kłaczki   /aglomeraty/   usuwane   są   z  układu.koagulacja   kontaktowa  -   pierwszym   etapem   /tak   jak   w   koagulacji   objętościowej/   jest  dodanie   do   oczyszczanej   wody   koagulanta,   dokładne   wymieszanie   zapewniające   jednorodność  układu woda-koagulant /w komorach szybkiego mieszania-czas mieszania 1 – 3min./ oraz hydroliza  koagulanta. Drugim etapem koagulacji jest flokulacja, w której zachodzą zjawiska powstawania  aglomeratów. Ta  faza   procesu  realizowana  jest  w  osadnikach  kontaktowych  w  warstwie  osadu  zawieszonego.   Usuwana   jest   cześć   powstałych   aglomeratów,   a   reszta   stanowi   warstwę   osadu  zawieszonego. Dzięki kontaktowi oczyszczanej wody z osadem zawieszonym działa on w sposób  katalizujący   i   sorpcyjny   i   uzyskuje   się   zmniejszenie   wymaganej   dawki   koagulanta.   Efekty  koagulacji   kontaktowej   zależą   także   od   prędkości   przepływu   wody   przez   warstwę   osadu  zawieszonego oraz wysokość tej warstwy.koagulacja powierzchniowa  – realizowana jest w złożu  filtrów   pospiesznych   /przy   przepływie   oczyszczanej   wody   przez   złoże   filtracyjne/.   Produkty  hydrolizy   koagulantów   powstają   w   oczyszczanej   wodzie   wypełniającej   pory   złoża   oraz   na  powierzchni materiału filtracyjnego. Koagulant może być dodawany do wody, wcześniej do komór  szybkiego   mieszania   lub   bezpośrednio   przed   złożami   filtracyjnymi   co   zapewnia   lepsze   efekty  oczyszczania   i   eliminuje,   z   układu   urządzeń,   komory   szybkiego   mieszania.   zalecana   jest   do  oczyszczania wód o stałym i małym poziomie zaniecz.Wystarczają małe dawki koagulantów. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz