Sposoby nadania osobowości prawno międzynarodowej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby nadania osobowości prawno międzynarodowej - wykład - strona 1 Sposoby nadania osobowości prawno międzynarodowej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Sposoby nadania osobowości prawno międzynarodowej.
- wprost w statucie - pośrednie przyznanie osobowości, a więc możliwość wywnioskowania posiadania jej na podstawie statutu (opinia doradcza Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ws. odszkodowania za szkody poniesione w służbie ONZ)
Kompetencje wyznaczają zakres osobowości prawnej OM. Przekazanie kompetencji nie oznacza przyznania zdolności przede wszystkim traktatowej. Jeśli organizacja ma kompetencje np. w aspekcie transportu, nie oznacza to wcale, że może ona zawrzeć umowę międzynarodową.
Osobowość prawna OM ma charakter międzynarodowy. Nie jest zależna od uznania państw trzecich. 3 zdolności przesądzają o tym, czy OM ma osobowość prawną:
zdolność do zawierania umów międzynarodowych (zdolność traktatowa, czyli ius tractatuum); dla przykładu mandat, jaki zawarła Liga Narodów z RPA dot. ustanowienia protektoratu nad dzisiejszą Namibią; problem pojawił się wówczas, gdy zgodnie z treścią traktatu mandat powinien stracić swoją moc wiążącą, a Namibia uzyskać niezależność; kilka państw zdecydowało się rozstrzygnąć tę sprawę przed MTS-em i w 1962 MTS wydał wyrok ws. Afryki Płd.-Zach. . Istniał spór między Etiopią i Liberią, a z drugiej strony było RPA. MTS analizował tam charakter mandatu i uznał ten mandat za traktat. Rada Ligi Narodów miała kompetencje do tego, by zarządzać systemem mandatowym, więc oczywiście mogła zawierać te mandaty, tj. traktaty z państwami, którym pozwalała na opiekę nad państwami afrykańskimi
zdolność do przyjmowania i wysyłania misji dyplomatycznych (ius legationis); chodzi o każdą zdolność do oficjalnego we własnym imieniu podejmowania działań dyplomatycznych w opinii doradczej z 1988 roku, tj. „Opinii w sprawie zobowiązania arbitrażowego, wynikającego z sekcji 21 porozumienia ws. siedziby ONZ”. Co więcej, ta praktyka przyjmowania i wysyłania misji dyplomatycznych przez OM znalazła swój wyraz w konwencji z 1975 roku, jest to „Konwencja o przedstawicielstwach państw w ich stosunkach z OM o charakterze uniwersalnym”.
zdolność do zgłaszania i bycia adresatem roszczeń, np. stawanie przed organami międzynarodowymi (ius standi)
Wymienia się 2 cechy, które musi spełniać podmiot, by był uznany za organizację ponadnarodową:
w wyniku zakresu i rozrostu kompetencji dana organizacja tworzy samodzielny i autonomiczny porządek prawny, różny od prawa międzynarodowego i od prawa krajowego państw członkowskich - statut uzyskuje cechy konstytucji tworzenie prawa pochodnego, ale nie generalnie tylko prawo pochodne, które wywołuje bezpośrednio skutki w porządkach prawnych p. czł., a więc wiąże nas - obywateli
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz