Spółki prawa handlowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki prawa handlowego - strona 1

Fragment notatki:

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Nazwę „spółki handlowe" stosuje się w stosunku do spółek regulowanych prze­pisami kodeksu spółek handlowych. Zalicza się do nich następujące spółki: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialno­ścią oraz akcyjną. Mimo nazwy „spółki handlowe", mogą one prowadzić działalność nie tylko w sferze handlu, lecz również w innych dziedzinach gospodarki (w przemy­śle, transporcie, bankowości itp.). Wszystkie wymienione wyżej spółki prawa handlowego powstają - podobnie jak spółka cywilna - w drodze umowy. Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólne­go celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa lub statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Dla każdego typu spółki przepisy k.s.h. określają formę, w jakiej umowa spółki musi być zawarta, oraz przewidują ko­nieczność spełnienia innych jeszcze wymagań, niezbędnych do założenia spółki dane­go rodzaju (o czym będzie mowa dalej). Spółki handlowe prowadzą swą działalność pod określoną nazwą (firmą). Muszą być zgłoszone do rejestru przedsiębiorców. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz