Społeczność międzynarodowa - wykład - Klauzula Matensa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczność międzynarodowa - wykład - Klauzula Matensa  - strona 1 Społeczność międzynarodowa - wykład - Klauzula Matensa  - strona 2 Społeczność międzynarodowa - wykład - Klauzula Matensa  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2 Społeczność międzynarodowa: niezhierarchizowana, płaska, zdecentralizowana, mały zakres instytucji wyrażających dobra wspólne, współczesna społeczność jest zamknięta
F. Tonnis - Społeczność międzynarodowa to Gemainschaft (wspólnota). Całość konieczna, istniejąca niezależnie od woli człowieka, hierarchiczna, liczą się interesy indywidualne, marginesem są wspólne.
Państwa się łączą tworząc Gesellschaft - skupiona wg wspólnych celów, wartości, interesów, współcześnie tak się nie uważa: wspólność interesów jest marginesem,
W doktrynie międzynarodowej pojawia się pojęcie 'international community” ,np. w konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, w rezolucji ZO ONZ (deklaracja milenijna z 2000r.). Pojęcie jest rozumiane czasami „international community of states as a whole”. Konstrukcja prawna związana z istnieniem dobra wspólnego.Wtedy społeczność jako całość, chronić jej dobro jako całości, Art, 53 KWOPT kiedy mowa o normach ius cogens
1970 - MTS - wydał wyrok - Barcelona Traction - rozróżnił 2 kategorie zobowiązań. wobec konkretnych podmiotów
wobec społeczności międzynarodowych jako całości, W dokumentach są także pojęcia humanity,
Dziś społeczność międzynarodowa rozumiana jako zbiór jednostek Pojęcie mobilności w różnych konstrukcjach prawnych:w orzecznictwie i traktatach
Klauzula Matensa - klauzula zamieszczona w preambule do IV konwencji haskiej z roku 1907; nazwana od nazwiska delegata rosyjskiego Fiodora Martensa, który ją zaproponował. Odnosi się ona do wypadków nieobjętych przepisami IV konwencji haskiej, odnoszących się do wojny lądowej. Według klauzuli Martensa, w owych sytuacjach ludność i wojujący znajdują się pod opieką zasad prawa narodów, które swój początek biorą z przyjętych zwyczajów, sumienia narodów oraz zasad ludzkości.
Istnieją dwa kierunki interpretacji klauzuli Martensa. Według jednych - jedynie ściśle określone reguły IV konwencji haskiej są normami prawnie obowiązującymi. Według drugich - klauzula Martensa ma istotne znaczenie dla przestrzegania norm prawa zwyczajowego nieobjętego kodyfikacją publicznego.
Konstrukcja wspólnego dziedzictwa ludzkości. Wiąże się ze statusem terytoriów nie będących państwami ani pod niczyim zwierzchnictwem,,np. Księżyc, ciała niebieskie, status dna morskiego,
Społeczność międzynarodowa zasadniczo powszechna ale niejednoznaczna
W jej ramach wspólnoty w oparciu o różne kryteria, czasami charakter regionalny, subregionalny, kryterium ideologii, wspólnota państw socjalistycznych, kryteria cywilizacyjne kulturowe, Często przybiera kształt instytucjonalny, wytwarza organizacje no, OBWE, Rada Europy,

(…)

… państw:prakseologia międzynarodowa, międzynarodowe normy polityczne, moralność, kurtuazja międzynarodowa, normy wewnątrzpaństwowe, Prakseologia międzynarodowa: nauka o sprawnym działaniu, ujawnia się w korespondencji dyplomatycznej, komunikatach ze spotkań dyplomatycznych, aktach, pamiętniki mężów stanu i dyplomatów.
- podstawowym pojęciem: pojęcie czynu i jego klasyfikacja na czyn : sprawny i niesprawny
- siła i sprawność to istotna wartość prakseologii
- wpływają na nią: korporacja, jednostki nie mające bezpośredniego wpływu na politykę
Preparacja : opracowywanie planu działania, aby przyniosło efekty, podejmowanie prób, wiążę się z prakseologią
Wypracowane zasady działania:
- zasada uzyskania swobody ruchu - zasada wiązania ruchów przeciwnika
- zasada języczka a nogi Henryk VII
- zasada punktacji, oczekiwanie na rozwój sytuacji, ale nie bierne, tylko takie które pozwala na przyspieszenie
- zasada wyboru właściwego kierunku ataku
- zasada łączenia ciosu z ofertą, technika faktów dokonanych Prakseologia to zespół ujawniający się w rokowaniach
- w sensie formalnym ma ograniczenia w prawie międzynarodowym. Nieraz sytuacja nielegalne u źródła zostają zalegalizowane (Irak 2003)
- Ograniczenia prakseologii nieraz…
… społeczności międzynarodowej względem siebie wynikające z przekonania o szacunku
- szacunek u podstaw protokołu dyplomatycznego
- kurtuazja opiera się na wzajemności, niektóre normy kurtuazji są modyfikowane i stają się normami prawa międzynarodowego, - mogą występować na szczeblu regionalnym lub tylko stosunków dwustronnych
Normy zewnętrzne:
Normy dotyczące innych państw, np. dotyczące granic państwowych…
… prawny, albo na przecięciu
- prawo międzynarodowe czasami posługuje się definicjami moralnymi albo odsyła do moralności, np.. koncepcja słusznego rozwiązania w prawie morza, - Klauzula Martensa - odesłanie do moralności
Kurtuazja międzynarodowa:
Łączy się z obyczajami, którym nie nadano sankcji prawnych
- Camilas Pentium - określenie kurtuazji
- system norm określających zachowanie podmiotów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz