Społeczna odpowiedzialność biznesu-ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczna odpowiedzialność biznesu-ściąga - strona 1

Fragment notatki:

Przeds. W teoriach klas i neokl . Przeds.-czarna skrzynka-maszynka do przetwarzania zasobów, wektor wejścia,efekt Przeds.utożsamiane z 1osobowym właścicielem, 1 cel główny-zysk. Teorie menedżerskie- problem kontroli nad przeds.,rola kadry zarządzającej „hazard moralny”- podejmowanie ryzyka na cudzy koszt.,1 główny cel przeds.-max przychodów, wzrost wart. Przeds. Teorie behawioralne - grupy osób zainteresowanych funkcjonowaniem przeds. Właściciele, menedżerowie, pracownicy, klienci . nowa ekonomia instytucjonalna - działania w ramach/w relacji z instytucjami, synteza różnych teorii: teoria agencji, kontraktualna, kooperacyjna. teoria interesariuszy- wszystkie jednostki i grupy, które mogą wpływać na działania lub znajduja się pod wpływem działań zmierzających do realizacji celów org. CSR1 - odpowiedzialność przeds. Za wszelkie swoje działania, które oddziałują na ludzi ich zespoły i środowisko. CSR2 - odpowiedzialność obejmująca realizację oczekiwań ekonom.prawnych,etycznych,filantropijnych zgłaszanych w danym czasie przez społ. CSP- zobowiązanie decydentów w przeds.do podejmowania działań, które obok realizacji interesów firmy zabezpieczają, i podwyższają dobrobyt społ.jako całości. Nowoczesne def. SOB -1 proces w ramach którego przeds. Zarządzają swoimi relacjami różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na ich powodzenie w działalności gosp.2Budowanie przez org.trwałych pozytywnych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami zarówno wewnątrz i na zew. przeds. Corporate citizenship - przyjecie przez przeds. Postawy obywatelskiej:świadomość bycia cześcią społ.,poczucie odpowiedzialności za społ.i środowisko,świadomość wynikających z tego praw i obowiązków. etyka biznesu -nauka o moralności zajmująca się opisem,analizą i wyjaśnianiem rzeczywiście istniejącej moralności i ustalaniem dyrektyw moralnego postepowania w świecie biznesu. Poziomy etyki - mikro ludzie, mezo organizacje, makro gosp. Narodowa, globalny gosp.światowa. zrównoważony rozwój- gospodarowanie dopuszczalne ekologicznie, pożądane społ i uzasadnione ekonom. Rozwój który umożliwia zaspokojenie aktualnych potrzeb i daje możliwości przyszłym pokoleniom. Nadzór właścicielski - sposób egzekwowania praw własnościowych w relacji pomiędzy akcjon, ich formalnymi przedstawicielami, a zarządem, sprawowany przez właściciela kapitału lub grupę właścicieli. ślad niewolnictwa - pow. Terenu niezbędnego do zaspokojenia potrzeb życiowych osoby, społ,populacji,miasta,procesu przemysłowego, instytucji . Ekolog. Ślad - liczba współczesnych niewolników która prawdopodobnie jest zaangażowana w produkcję dóbr dla danej jednostki . świadomość społ.- zestaw szeroko rozpowszechnionych i ogólnie akceptowanych w danej zbiorowości poglądów, idei, które stają się wzorcami wpajanymi jej członkom oraz egzekwowanym przez naciski społ. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz