Społeczeństwo i jego reakcje na zmianę

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczeństwo i jego reakcje na zmianę - strona 1 Społeczeństwo i jego reakcje na zmianę - strona 2 Społeczeństwo i jego reakcje na zmianę - strona 3

Fragment notatki:

IV. Podmiot zmian; Społeczeństwo i jego reakcje na zmianę
1. Skrótowe ujęcie historii ludzkiej  Historia gatunku liczy ok. 500 tys. lat
Uprawa roli jako początek osiadłego trybu życia trwa ok. 12 tys. lat
 Pierwsze cywilizacje powstały ok. 6 tys. lat temu
 Rozwój społeczeństw nowoczesnych rozpoczął się 200-300 lat temu.
Gdyby historię ludzkości przedstawić w postaci jednej doby, to początki rolnictwa wypadłyby dopiero ok. 23.30, pierwsze cywilizacje ok. 23.43. Nowoczesna faza historii to ostatnia minuta doby. Jednak w ciągu ostatniej minuty zaszło znacznie więcej zmian społecznych niż przez pozostałą część doby. Oznacza to wyjątkowo silny wzrost natężenia zmian. Jak to wyjaśnić? I czy tak silne tempo zmian stanowi dla ludzi jakiś rodzaj zagrożenia? W każdym razie to jednostki muszą się dostosować do tempa zmian, a nie na odwrót.
2. Społeczeństwo wobec zmiany Wprawdzie ludzie są przeważnie autorami zmian, to jednak częściej jeszcze muszą się do zaistniałych zmian dostosować. Postawy wobec zmian mogą się cechować aprobatą, obojętnością, biernością, ale też dezaprobatą bądź gwałtownym sprzeciwem wobec zmian. Pod tym względem nastąpiła wyraźna historyczna ewolucja w poglądach zmianę.  Współczesne postawy wobec zmiany; zmienna wieku, zamieszkania (wieś - miasto) itp.
 Dawne reakcje na zmianę
a/ zagrożenie stabilności; niezmienny porządek
b/ opór wobec zmiany
3. Jednostka wobec zmiany Niektórzy teoretycy formułują opinię, że w ogólności siły sprawcze zmian tkwią w jednostce i od przeważającego rodzaju jednostki zależy, czy zmiany są akceptowane czy nie.
Jednakże jednostka jest kształtowana przez dominujące wzorce kulturowe. To kultura sprawia, że człowiek jest pełen pokory lub pychy, jest altruistą bądź egoistą, gotów jest do aktywności bądź godzenia się z losem. V. Wzory kulturowe jako czynnik zmiany
Kultura w największej mierze determinuje postawy, opinie i wartości, które osadzają jednostki i społeczeństwa w dotychczasowych koleinach życia, w rutynie zasklepionej tradycji bądź, przeciwnie, stają się podstawowym czynnikiem zmiany tradycyjnego sposobu życia.
Z punktu widzenia postawy wobec zmiany (akceptacja bądź odrzucenie) kultura może być:
 prorozwojowa  bądź antyrozwojowa. Jest ona najważniejszym, choć z pewnością nie jedynym,

(…)

… i integracji wewnętrznej.
Pierwotni mieszkańcy Tahiti z trudem akceptowali siekiery z żelaza, ponieważ w oparciu o toporne urządzenia z kamienia wytwarzała się hierarchia społeczna i sakralne wymiary życia.
Indywidualistyczna i na rywalizacji oparta kultura Kwakiutlów miała „wmontowane” instytucjonalne zabezpieczenia (potlacz) przed przejściem na wyższy etap rozwojowy
Szczególny przypadek. Etyka protestancka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz