Spis potrzebnych praw na elektrotechnikę-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Prawo Biota Savarta Laplace'a Prawo to pozwala określić w dowolnym punkcie przestrzeni indukcję pola magnetycznego, której źródłem jest element przewodnika przez który płynie prąd. Indukcja magnetyczna w danym punkcie pola magnetycznego wytworzona przez przewodnik z prądem o dowolnym kształcie jest sumą wektorową indukcji pochodzących od małych odcinków przewodnika z prądem. Prawo Ampera prawo wiążące indukcję magnetyczną wokół przewodnika z prądem z natężeniem prądu elektrycznego przepływającego w tym przewodniku. F=I l B sinα = I l B sin (l,B) i wektorowo F=I l x B Prawo Coulomba - dwa ładunki elektryczne punktowe działają na siebie siłą proporcjonalną do iloczynu ładunków, a odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi. Siła ta zależy ponadto od właściwości otaczającego środowiska, zwanej przenikalnością elektryczną ε.
Wersja skalarna F - siła Coulomba [N]
q1 - pierwszy ładunek elektryczny [C]
q2 - drugi ładunek elektryczny [C]
r - odległość ładunków od siebie [m]
ε0 - przenikalność elektryczna próżni [F/m]
ε - przenikalność elektryczna środowiska [F/m]
Wersja wektorowa
Prawo Faradaya - sem indukcji elektromagnetycznej E1 w danym obwodzie jest proporcjonalna do szybkości zmiany strumienia elektromagnetycznego Φm przez powierzchnie ograniczoną przez ten obwód. E - siła elektromotoryczna indukcji
Φm - strumień pola magnetycznego t - czas [s]
Prawo Lenza - w obwodzie zamkniętym zwrot siły elektromotorycznej indukowanej E oraz prądu indukowanego jest taki, że wielkości te przeciwdziałają zmianom strumienia magnetycznego Φm, będącego ich źródłem, a więc zmniejszają strumień wtedy, gdy jest on w stanie narastania, a zwiększają go wtedy gdy jest on w stanie zanikania. Prawo Lenza → Prawo Faradaya
Reguła Lenza jest ściśle związana z prawem indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Można powiedzieć, że wyraża ona znak "minus" pojawiający się w równaniach różnicowych i różniczkowych opisujących to prawo.
Prawo Gaussa - strumień wektora natężenia pola elektrycznego przez powierzchnie zamkniętą jest równy całkowitemu ładunkowi zawartemu w objętości ograniczonej tej powierzchni i podzieloną przez przenikalność bezwzględną środowiska.
Φ - strumień wektora natężenia pola elektrycznego


(…)

… Ohma - natężenie prądu zależy wprost proporcjonalnie od napięcia i odwrotnie proporcjonalnie do rezystancji.
I - natężenie prądu [A]
R - rezystancja [Ω]
E - siła elektromotoryczna [V]
Prawo Ohma (klasyczne)
J - gęstość prądu [A/m2]
ρ - rezystywność [Ωm]
E - natężenie pola elektrycznego [V/m]
γ - konduktywność [S/m]
Ogólne prawo Ohma
E - natężenie pola elektrycznego Ek - natężenie pola elektrycznego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz