Solidarność wierzycieli.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Solidarność wierzycieli. - strona 1 Solidarność wierzycieli. - strona 2

Fragment notatki:

Solidarność wierzycieli. Istota. Art. 367. § 1. Kilku wierzycieli może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich (solidarność wierzycieli). § 2. Dłużnik może spełnić świadczenie, według swego wyboru, do rąk któregokolwiek z wierzycieli solidarnych. Jednakże w razie wytoczenia powództwa przez jednego z wierzycieli dłużnik powinien spełnić świadczenie do jego rąk. Ius electionis , ale po stronie dłużnika.
W 1 D
W 2 Ograniczenie wyboru dłużnika następuje przez wytoczenie powództwa przez jednego z wierzycieli.
Zasada wzajemnej reprezentacji i indywidualizacji. Obie zasady występują w zakresie solidarności wierzycieli. Art. 377. Zwłoka dłużnika, jak również przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia względem jednego z wierzycieli solidarnych ma skutek także względem współwierzycieli. Znaczenie praktyczne instytucji. Znaczenie mniejsze niż solidarność dłużników. Powstaje zwykle ex contractu- wierzyciele nie lubią solidarności wierzycieli, każdy woli mieć wierzytelność sam.
Postacie solidarności czynnej. Np.
Dwa podmioty udzielają wspólnie pożyczki jednemu podmiotowi.
Wierzytelność spółki: Art. 864. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.
Wspólny rachunek bankowy (dłużnikiem instytucja bankowa i mamy PRB 1 i PRB 2 , czyli dwóch posiadaczy rachunku bankowego).
Rachunek wspólny: Rozłączny - przeważa, PRB 1 i PRB 2 mogą dysponować całym majątkiem. Prawo wyboru wyeliminowane umową (oderkonto). Łączny - podpisy pod każdą dyspozycją (undkonto).
Czeka nowelizacja umowy rachunku bankowego - umowa rachunku wspólnego będzie uregulowana w kc (nie będzie miało znaczenia, kto jest posiadaczem rachunku, czy osoba fizyczna, czy osoba prawna).
Źródła. Art. 369. Zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej. Ustawa.
Czynność prawna.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz