Socjologiczne metody badawcze-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologiczne metody badawcze-opracowanie - strona 1 Socjologiczne metody badawcze-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

SOCJOLOGICZNE METODY BADAWCZE
Uśmiech elementem wyposażenia, a nie wyrazem uczuć. Emocjonalny styl pracy
PROCES BADAWCZY:
PROBLEM BADAWCZY
PRZEGLĄD DANYCH
SFORMUŁOWANIE PROBLEMU - HIPOTEZA
OPRACOWANIE PROJEKTU
REALIZACJA PROJEKTU
INTERPRETACJA WYNIKÓW
SPORZĄDZANIE RAPORTU
INGERENCJA RZECZYWISTOŚCI!
Problem badawczy
rozbicie tematu na pytania i problemy
sformułowane problemy muszą wyczerpywać zakres niewiedzy zawartej w temacie badań
sformułowania powinny zawierać wszystkie generalne zależności między zmiennymi
problem powinien być rozstrzygalny empirycznie i praktycznie (w fazie koncepcji nie można mieć co do tego pewności)
Sformułowanie hipotez
konieczna jest wiedza teoretyczna o badanych zjawiskach
wiadomości o badanym terenie (typu demograficznego, ekonomicznego, itp.)
znajomość wyniku badań podobnych przeprowadzonych na innym terenie
Opracowanie projektu
Opracowanie technik badawczych – etap obejmuje przygotowanie całości warsztatu badawczego ze wszystkimi szczegółami, koniecznymi
do sprawnego prowadzenia badań
Wybór - zależy od celu badania i tego, jakie aspekty zachowań mają być przedmiotem analizy:
badania kwestionariuszowe
wywiady
obserwacje
Realizacja projektu
Badanie pilotażowe
- weryfikacja wstępnej wiedzy
okazja do sprawdzenia sprawności narzędzi badawczych
mają dać obraz badanego środowiska w głównych jego zarysach
nieprzewidziane przeszkody praktyczne
Interpretacja wyników
Wyciągnięcie wniosków z zebranych danych, odniesienie ich do problemu badawczego
Często niejednoznaczne odpowiedzi na problemy badawcze
uporządkowanie materiałów 1
Kodyfikacja wg klucza – stosowanie technik badawczych, posługujących się zapisem (kwestionariusze, skale, itp.) celem
przyporządkowania odpowiednim kategoriom pojęciowym wszystkich sytuacji.
uporządkowanie materiałów 2
Opracowanie statystyczne – ujęcie danych w kategorii ilościowe. Statystyka służy do liczbowego wyrażania zależności między zjawiskami
stopnia natężenia pewnych tendencji, wielkości badanych cech itp.
uporządkowanie materiałów 3
Analiza jakościowa, klasyfikacja zagadnień i zależności – faza ta dopełnia poprzednio omówioną. Na podstawie danych liczbowych
budujemy charakterystykę badanej zbiorowości, przedstawiamy w kategoriach jakościowych jej cechy, które wcześniej pogrupowaliśmy w
dane liczbowe. Zadaniem analizy jakościowej jest wytypowanie wszystkich zależności między elementami badanego układu lub
środowiska.
uporządkowanie materiałów 4
Weryfikacja hipotez – na podstawie dotychczasowego postępowania sformułowaliśmy szereg twierdzeń, których uzasadnienie znaliśmy
tylko częściowo. Celem badań było uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowości, lub odrzucenia. Ostateczne potwierdzenie lub odrzucenie
tych hipotez przebiega podczas ich weryfikacji.
uporządkowanie materiałów 5
Opracowanie teoretyczne i uogólnianie wyników – częściowo polega na myślowym podsumowaniu całości badań i ułożeniu koncepcji
przedstawienia ich w postaci wywodu myślowego.
Uporządkowanie uzyskanych wyników wg ich zakresu i ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz