Socjologiczne aspekty przeobrażeń w sferze wierzeń religijnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologiczne aspekty przeobrażeń w sferze wierzeń religijnych - strona 1

Fragment notatki:

Zawiera rozważania teorii np Emanuela Kanta. Porusza aspekty procesu globalizacji i sekularyzacji.

Temat: Socjologiczne aspekty przeobrażeń w sferze wierzeń religijnych. Stosowanie się laickiego systemu wartości.
„ (…) Te dwie rzeczy napełniają mnie wciąż nowym i wciąż rosnącym podziwem, niebo gwieździste nade mną i prawo moralne we mnie (…)”. Te znane słowa Emanuela Kanta po kilku wiekach nie straciły na aktualności. Dzisiejszy świat i jego społeczeństwo odeszło od kanonu wierzeń religijnych, tworząc własną etykę. Kościoły, systemy religijne, przeżywają głęboki kryzys, pogłębia się proces sekularyzacji definiowany przez Słownik Socjologiczny Olechickiego i Załęckiego „jako proces wyodrębniania się obszarów kultury i innych sfer życia społecznego z pod wpływu i dominacji instytucji, wartości i symboli religijnych”. Podobnym temu jest proces laicyzacji definiowany przez ww. słownik jako „proces emancypacji spod wpływu religii i organizacji kościelnej różnych dziedzin życia społecznego; odseparowanie kościoła od państwa oraz zmniejszenie oddziaływania religii i organizacji wyznaniowych na sferę kulturalno obyczajową na poziomie życia prywatnego - zobojętnienie na wartości religijne”.
Obydwa procesy i ich wpływ analizowane będą na gruncie społeczeństwa wywodzącego się z tradycji judeo-chrześcijańskiej. To głównie ten krąg kulturowy przeżywa kryzys religijno-moralny. Przyczyn tego procesu zeświecczenia jest kilka, przenikają się one wzajemnie na poziomie życia społecznego. Korzenie procesu tego sięgają epoki oświecenia. To czas wynalazków technicznych i rozkwitu myśli ludzkiej. Rozwijają się empiryczne systemy filozoficzne myślicieli takich jak: Hume, Locke, Berkley. Powstają zalążki nowoczesnego kapitalizmu. To co zapoczątkował wiek XVIII wiek XIX wykorzystuje do granic. Filozofia stanęła pod hasłem „Bóg jest martwy” Nietschego, krytyka kapitalizmu Marksa i rola religii w utrwalaniu porządku, powstanie dialektyki Hegla jako usprawiedliwienie wszelkiego zła. Rośnie wiara w możliwości człowieka. Początek XX wieku to rozkwit marzeń na wielkość człowieka, ale powstanie i upadek dwóch systemów totalitarnych pozwolił spojrzeć nieco krytycznie na złudzenia ideologów, które urzekały tylu ludzi. Z perspektywy ludobójstwa przyjętego w imię wzniosłych haseł o wybranej rasie czy przewodniej klasie, odkryto ironię XIX-to wiecznych prognoz o możliwości ludzi i techniki. Przykładów tej ostatniej dostarczyły krematoria, budowane zgodnie z zasadami termodynamiki i bomba atomowa, która zniszczyła Hiroszimę i Nagasaki. Rozczarowanie społeczne płynące ze wzniosłych haseł a totalitarnej praktyki doprowadziło do wzrostu sceptycyzmu zarówno wobec systemów politycznych jak i religii. Niesamowity wręcz rozwój gospodarczy i techniczny pogłębił ów sceptycyzm. Komputer i Internet spowodowały rewolucję w dostępie do informacji. Szybki dostęp do niej sprawił, że świat stał się globalną wioską. W takim globalnym świecie trudno znaleźć obiektywną prawdę. Jednego dnia media podają hasła głoszone przez Tutsi, które zdają się wykluczać tłumaczenia Hutu, ekologowie przytaczają argumenty, których nie chcą uznać budowniczowie autostrad. Oczywiście w tej sytuacji można dojść do wniosku, że istnieje inna prawda dla Tutsi i dla Hutu czy ekologów a urbanistów. Skoro nauka udowodniła, że istnieje również inna geometria niż ta, którą przedstawił Euklides to współistnieć mogą również różne systemy etyczne. Relatywizm stał się wartością samą w sobie.

(…)

… również inna geometria niż ta, którą przedstawił Euklides to współistnieć mogą również różne systemy etyczne. Relatywizm stał się wartością samą w sobie. W podobnym tonie utrzymana jest książka Petera Berżera „Święty baldachim”. Autor uważa, że pierwotnie sekularyzacja ujawniła się w gospodarce i objęła te sektory, której jej podlegały przenikając w konsekwencji różne warstwy społeczne. Współczesne społeczeństwo przemysłowe zrodziło sektor na kształt terytorium wyzwolonego od religii, a sekularyzacja zdążyła przeniknąć na zewnątrz tego sektora sięgając do innych obszarów społecznych, co doprowadziło do rozszczepienia religii między publicznymi a prywatnymi sektorami porządku publicznego tj. prawo i rodzina. Zeświecczenie porządku politycznego doprowadziło do rozdzielenia religii i państwa, a w konsekwencji…
…, takie jak „Ostatnie kuszenie Chrystusa”, „Dogmat”, „Żywot Briana”. Nastąpiła wyraźna zmiana między sakrum a profanum. Istnieje społeczne przyzwolenie na tego rodzaju sztukę, wystawy są zwiedzane, filmy chętnie oglądane. Przytaczając słowa wstepu o wewnętrznym prawie moralnym dodać należy, że każdy z nas ma inną moralność i inne prawo. To co dla jednych jest wartością dla innych nią nie jest. Proces laicyzacji trwa…

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz