Socjologia - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - zagadnienia - strona 1 Socjologia - zagadnienia - strona 2 Socjologia - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Na 9 stronach pliku doc. możemy znaleźć zwięzłe odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące między innymi: badań sondażowych, ośrodków badań opinii publicznej, czym jest próba reprezentacyjna, a także jakie są sposoby doboru próby. Ponadto dowiemy się czym różni się wywiad kwestionariuszowy od ankiety, co to są zmienne zależne i niezależne, jakie są rodzaje pytań oraz jak się je skaluje. Dodatkowo notatka zawiera zwięźle opisane podstawowe zagadnienia socjologiczne takie, jak: klasy społeczne, stany społeczne, stratyfikacja społeczna. Poznamy również socjologiczne koncepcje człowieka, a także poznamy krótkie życiorysy wielkich twórców i klasyków socjologii.

Pierwsze badania sondażowe w Polsce
Pierwszy sondaż przeprowadzono w Polsce w 1956r. przez prof. Nowaka wśród studentów. Wyniki zostały opublikowane w 1991r. Początkowo badania opłacało państwo i oczekiwało konkretnych wyników. Instytucje do badań to Ośrodek Badania Opinii Publicznej oraz Badań Prasoznawczych, a także Centrum Badań Opinii Publicznej. Przed 89 rokiem samodzielność ich była hamowana przez rządy komunistyczne później przez właścicieli i sponsorów.
Instytucje badania opinii publicznej w Polsce
Ośrodek Badania Opinii Publicznej
Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie
Centrum Badania Opinii Społecznej
Ograniczenia w prowadzeniu badań sondażowych w PRL i obecnie
Do 1989 roku ograniczenia wypływały ze strony rządu komunistycznego, obecnie ze strony sponsorów i właścicieli.
Co to jest sondaż socjologiczny ?
Szczególny sposób badania opinii, postaw, wartości i aspiracji przy pomocy wywiadów z konkretnymi ludźmi, które oparte są o przygotowane wcześniej kwestionariusze. Prowadzony jest z uwzględnieniem zasad postępowania dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wiarygodnych informacji. Jest on jedną z metod badań socjologicznych polega na stawianiu pytań tak by najlepiej docierały do zjawisk społecznych.
Jakie należy podjąć przygotowania przed rozpoczęciem badań empirycznych?
Należy sformułować problem badawczy, wysunąć hipotezy, przygotować narzędzia badawcze, zrobić dobór próby, przeprowadzić badania pilotażowe, po czym przystąpić do badań empirycznych.
Co to jest próba reprezentacyjna?
Jeśli badania dotyczą wielkiej społeczności to w badaniach nie uczestniczą wszyscy, a jedynie przedstawiciele zbiorowości, którzy znaleźli się w tzw. Próbie reprezentacyjnej. Powinna być ona identyczna pod względem struktury z całą społecznością i stanowić statystyczną reprezentację całości.
Sposoby doboru reprezentacji
Dobór jest losowy zgodny z zasadą, że wszyscy mają jednakowe szanse do wzięcia udziału w próbie. Istnieją szczególne sposoby doboru reprezentacji:
wybór z listy ( co setny, co tysięczny itd. )
wybór stratyfikowany ( uwzględnia kategorie społeczne np. renciści )
wybór proporcjonalny ( szczególne traktowanie ze względu na wiek, płeć czy wykształcenie )
wybór terytorialny ( miasta, ulice dzielnice )
Wywiad kwestionariuszowy a ankieta.
Kwestionariusz wywiadu jest to zbiór pytań tak opracowanych, iż wymaga od osoby prowadzącej własnej inicjatywy, ma on tak przystosować brzmienie i kolejność pytań by pasowały do warunków rozmowy, cech rozmówcy i treści uzyskanych poprzednio odpowiedzi.
Kwestionariusz ankietowy jest to zbiór pytań opracowanych w taki sposób aby ich treść nie wymagała dodatkowych komentarzy, a samo brzmienie wystarczało do otrzymania właściwej odpowiedzi.


(…)

… kształtuje się latami a nawet pokoleniami, ich żywiołem jest ład społeczny w odróżnieniu od klas dla których żywiołem jest ład gospodarczy. Typ społeczeństwa a podział na klasy lub stany
Klasa próżniacza
Klasa próżniacza spotykana jest od najdawniejszych czasów w różnych ustrojach i pod różnymi szerokościami geograficznymi. Zasadę wyróżniania klasy próżniaczej stanowi podział zajęć. Klasy wyższe powołane są do wykonywania zajęć szlachetnych w zależności od epoki np. prowadzenie wojen, uprawianie sportu, gromadzenie bogactwa. Klasy próżniacze powstały gdy prowadzono dużo wojen, a uczestnicy mieli prawo do łupów i pracy najemnej , a sami mogli oddać się próżnowaniu.
Istota wtórnej klasy próżniaczej
Z czasem obok wyodrębnionej klasy próżniaczej powstała wtórna. Tworzyli ją ludzie, którzy wykonywali zawody osobiste ( zajmowali się panem lub panią ), ubrani byli w drogie ubrania na pokaz i przypisywali sobie szlachetne cele (mecenat, fundacje, finansowanie zawodów sportowych ). Często grupy społeczne nieco upośledzone tworzyły klasy próżniacze (np. w dawnej Polsce chłopi udający szlachtę i żyjący wg „zasady zastaw się a postaw się” ).
Klasy próżniacze dziś
Dziś klasy próżniacze tworzą ludzie zapobiegliwi i zaradni…
… 30 - 50%.
Tezy o zapóźnieniu socjologii
z punktu widzenia metod naukowych i nauk ścisłych
z punktu widzenia praktycznych wymagań
Zarzut o zapóźnieniu socjologii względem innych nauk jest rozpatrywany z perspektywy wymogów metod naukowych i nauk ścisłych. Wysunięto następujące zarzuty:
wieloznaczność terminów stosowanych w socjologii
brak tez ogólnych, prawdziwych i wykraczających poza zdrowy…
… i trzy rodzaje ewolucji : nieorganiczną, organiczną i ponadorganiczną. Prawa tych faz są takie same ale nie mogą być zredukowane do faz niższych.
Emilie Durkheim interesował się szczególnie tym co spaja społeczeństwo. Badał znaczenie funkcji różnych elementów w życiu dla zachowania spójności społeczeństwa. Ludzie łączyli się ze względu na podobieństwa co określał mianem solidarności mechanicznej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz