Socjologia - wykład - Naród

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - wykład - Naród - strona 1 Socjologia - wykład - Naród - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 9
NARÓD - to wspólnota idei, przekonań - wspólnota kulturowa, może istnieć bez państwa.
OJCZYZNA - dany obszar staje się ojczyzną, kiedy istnieje zespół ludzi, którzy odnoszą się do tego obszaru w szczególny sposób.
Stanisław Ossowski (polski socjolog) w obrębie patriotyzmu wyróżnił:
ojczyzna prywatna - „mała ojczyzna” charakteryzująca się osobistym stosunkiem jednostki do danego terytorium i środowiska; dotyczy obrazu rzeczywistości, z którym mamy osobisty związek (np. dzieciństwo); więź nawykowa;
ojczyzna ideologiczna - opiera się na przekonaniach jednostki o jej uczestnictwie w pewnej zbiorowości terytorialnej; szczególny związek z ziemią ojczystą; więź ideologiczna.
PAŃSTWO (def. Wykład 8)
M. Weber: instytucja, która ma wyłączne prawo do posługiwania się siłą w obrębie danego terytorium; to główna zorganizowana władza w społeczeństwie.
4 cechy państwa:
1). Państwo jest aparatem sprawowania władzy. - daje organizacyjną podstawę do sprawowania władzy
2). Państwo sprawuje władzę monopolistycznie.
3). Państwo jest organizacją opartą na zasadzie terytorialnej, a nie rodowej czy więzach krwi.
4). Państwo jest władzą prawomocną.
Nowoczesne państwo nie jest własnością władcy, ale własnością ludu (naród jako suweren). Państwo jako władza: prawomocna - gdy rządzeni dali przyzwolenie władzy (prawo do rządzenia) lub nieprawomocna - opiera się na zastosowaniu siły, groźby, przemocy w celu wymuszenia posłuchu.
Typy władzy prawomocnej:
panowanie tradycjonalistyczne - opiera się na tradycji kulturowej, władza o charakterze bezosobowym; liczy się urodzenie;
panowanie racjonalno-legalne (biurokratyczne) - gdy istnieją społecznie akceptowane zasady osiągania władzy - posiadają ją ci, którzy spełniają określone warunki, władza o charakterze bezosobowym; liczą się kwalifikacje;
władza charyzmatyczna - szczególne cechy osoby panującej powodują, że ludzie się jej podporządkowują; władza o charakterze osobowym.
Funkcje państwa:
Egzekucja norm. - tworzy normy, narzuca na samą siebie, tworzy aparat przymusu, kontrolo o represji.
Ustalenie zasad rozwiązywania konfliktów (dzięki bezstronności i sprawiedliwości państwa).
Planowanie i koordynacja celowych aktywności do tworzenia warunków i dóbr mogących zaspokajać potrzeby ludności.
Utrzymywanie stosunków zewnętrznych z innymi państwami.
Zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego.
Państwo pojawiło się wtedy, gdy:
Liczebność społeczności osiągnęła pewna wysoką liczbę (wzrost populacji)

(…)

… się do organizacji, a nie do państwa.
ORGANIZACJE:
totalne - gdy jednostka uczestniczy w organizacji całą swoją osobowością, a jej potrzeby są całkowicie zaspokojone lub ograniczone (np. więzienie); czasem jednostka przystępuje do nich sama (np. klasztor); inne przykłady to platformy wiertnicze (organizacje gospodarcze);
segmentalne - jednostka może w nich uczestniczyć częścią osobowości, człowiek może należeć do wielu organizacji, zaspokaja część potrzeb w organizacji (np. szkoła, kościół).
PARTIA POLITYCZNA - organizacja składająca się z ludzi wyznających podobną filozofię polityczną i podobne poglądy na temat władzy.
Funkcje partii politycznej:
Zapewnienie pluralizmu politycznego.
Wywołanie aktywności politycznej obywateli.
Dokonanie selekcji kandydatów na stanowiska polityczne.
Stabilizowanie ustroju politycznego…
…;
d) struktura władzy - sposób podejmowania władzy, tworzenie ustroju politycznego.
USTROJE (mówią o relacji między władzą a ludem oraz jak zdobywana jest władza):
MONARCHIA: absolutna, oświecona, konstytucyjna,
AUTORYTARYZM: dyktatura, totalitaryzm (brak ograniczeń w sprawowaniu władzy; sopłeczeńtwo ma niewielki udział w życiu politycznym, władza nie może być usunięta ze stanowiska),
DEMOKRACJA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz