Socjologia pracy - techniki i metody badań socjologicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia pracy - techniki i metody badań socjologicznych - strona 1

Fragment notatki:

Znajdziemy tutaj 6 stron tekstu, dzięki którym w bardzo szybko sposób możemy pozyskać podstawowe informacje o socjologii. W pliku zawarto takie działy jak: socjologia, socjologia pracy, techniki i metody badań socjologicznych, istotę, rodzaje i źródła przywództwa, jednostkowe i społeczne uwarunkowania osobowości społecznej.

I. PRZEDMIOT SOCJOLOGII I SOCJOLOGII PRACY
SOCJOLOGIA - nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badania są:
zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy, zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości, zmiany i przekształcenia zachodzące w tych zbiorowościach Zakres przedmiotowy socjologii pracy:
socjologiczne ujęcie i definicja pracy, klasyfikacja jej różnych form i rodzajów występujących w dawnych i we współczesnych zbiorowościach ludzkich oraz podstawowe zasady sprawnego wykonywania tej sfery aktywności ludzkiej; badania społecznych konsekwencji pracy, skutków społecznego jej podziału i rozwoju narzędzi pracy; analiza czynników wpływających na motywację pracownika i intensywność jego wysiłku warunkującego wydajność załogi i ogólną produkcyjność zakładu pracy; zagadnienia społecznych czynników wpływających na zadowolenie z pracy i na identyfikację pracowników z zakładem pracy oraz analiza czynników warunkujących morale pracownicze; kwestie dotyczące zjawisk i procesów dezorganizacji systemu społecznego zakładu oraz wpływu tych procesów na wykonywanie pracy; problematyka stosunków między załogą a kierownictwem; zinstytucjonalizowanie formy kierowania pracą w społeczeństwach nowoczesnych (biurokracja, organizacja itp.); sprawy dotyczące wpływu pracy na tworzenie się rozmaitych typów osobowości i na wymagane selekcje zawodowe. II. SOCJOLOGIA OGÓLNA A SZCZEGÓŁOWE
SOCJOLOGIA OGÓLNA - tworzy teorie obejmujące zespoły zjawisk (ich ogół) występujące w społeczeństwach (całych), które służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów podstawowych (ważnych dla wszystkich dziedzin życia społecznego); jej zadaniem jest również ustalanie pojęć.
Główne teorie socjologii ogólnej:
teoria struktur społecznych (teoria społeczeństwa) - uogólnia wyniki badań nad typami i formami zbiorowego życia ludzi Ţ statyka społeczna teoria zmian - uogólnia wyniki badań nad zjawiskami i procesami zachodzącymi w grupach i zbiorowościach Ţ dynamika społeczna SOCJOLOGIA SZCZEGÓŁOWA - zajmuje się systematycznym opisem poszczególnych dziedzin i wyjaśnianiem zachodzących w nich zjawisk.
Każda socjologia szczegółowa ma wielorakie powiązania z socjologią ogólną. Pierwsza z nich korzysta z inspiracji i założeń teoretyczno-metodologicznych drugiej, a socjologia ogólna weryfikując osiągnięcia badawcze socjologii szczegółowej wyprowadza uogólnienia wzbogacające ogólną teorię socjologiczną.
Między socjologią ogólną i szczegółową istnieją sprzężenia zwrotne i komplementarne powiązania.


(…)

… wiary we własną wartość) X. PRZYKŁADY TYPOLOGII OSOBOWOŚCI
Typologia Hipokratesa (ze względu na temperament):
sangwinik - człowiek żywy i o zmiennym usposobieniu melancholik - mało uczuciowy i mało aktywny choleryk - pobudliwy i mało wytrwały w działaniu flegmatyk - mało pobudliwy, ale wytrwały i konsekwentny w działaniu Typologia Junga (kierunek i zakres aktywności społecznej):
introwertyk…
… materialne lub niematerialne w danej grupie (ideał wychowawczy) rola społeczna - system spójnych zachowań będących reakcją na zachowania i oczekiwania innych ludzi jaźń subiektywna - wyobrażenie o własnej osobie (samoocena) jaźń odzwierciedlona - “odczyt” wyobrażeń innych ludzi o nas samych (element kontroli środowiska społecznego nad postępowaniem jednostki) VIII. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz