Przedmiot socjologii i socjologii pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3402
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot socjologii i socjologii pracy - strona 1 Przedmiot socjologii i socjologii pracy - strona 2 Przedmiot socjologii i socjologii pracy - strona 3

Fragment notatki:

doc.) zawiera ogólnie i zwięźle przedstawione podstawowe i najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się socjologia. Wśród zagadnień znajdziemy opis zakresu przedmiotowego socjologii w ogóle, a także socjologii szczegółowych takich, jak na przykład socjologia pracy. Ponadto dowiemy się jakie są podstawowe funkcje socjologii jako nauki, poznamy także podstawowe zagadnienia dotyczące metod i technik badawczych w socjologii. Poza tym dowiemy się jak funkcjonują instytucje oparte na władzy, a także poznamy źródła władzy, autorytetu i przywództwa.

I. PRZEDMIOT socjologii i socjologii pracy
SOCJOLOGIA - nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badania są:
zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi; struktury tych zbiorowości; zjawiska i procesy, zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie; siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości; zmiany i przekształcenia zachodzące w tych zbiorowościach. Zakres przedmiotowy socjologii pracy:
socjologiczne ujęcie i definicja pracy, klasyfikacja jej różnych form i rodzajów występujących w dawnych i we współczesnych zbiorowościach ludzkich oraz podstawowe zasady sprawnego wykonywania tej sfery aktywności ludzkiej; badania społecznych konsekwencji pracy, skutków społecznego jej podziału i rozwoju narzędzi pracy; analiza czynników wpływających na motywację pracownika i intensywność jego wysiłku, warunkującego wydajność załogi i ogólną produkcyjność zakładu pracy; zagadnienia społecznych czynników wpływających na zadowolenie z pracy i na identyfikację pracowników z zakładem pracy oraz analiza czynników warunkujących morale pracownicze; kwestie dotyczące zjawisk i procesów dezorganizacji systemu społecznego zakładu oraz wpływu tych procesów na wykonywanie pracy; problematyka stosunków między załogą a kierownictwem; zinstytucjonalizowanie formy kierowania pracą w społeczeństwach nowoczesnych (biurokracja, organizacja itp.); sprawy dotyczące wpływu pracy na tworzenie się rozmaitych typów osobowości i na wymagane selekcje zawodowe. II. SOCJOLOGIA OGÓLNA A SZCZEGÓŁOWE
SOCJOLOGIA OGÓLNA tworzy teorie obejmujące zespoły zjawisk (ich ogół), występujące w społeczeństwach (całych), które służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów podstawowych (ważnych dla wszystkich dziedzin życia społecznego); jej zadaniem jest również ustalanie pojęć.
Główne teorie socjologii ogólnej:
teoria struktur społecznych (teoria społeczeństwa) - uogólnia wyniki badań nad typami i formami zbiorowego życia ludzi ->statyka społeczna teoria zmian - uogólnia wyniki badań nad zjawiskami i procesami zachodzącymi w grupach i zbiorowościach ->dynamika społeczna SOCJOLOGIA SZCZEGÓŁOWA zajmuje się systematycznym opisem poszczególnych dziedzin i wyjaśnianiem zachodzących w nich zjawisk.
Każda socjologia szczegółowa ma wielorakie powiązania z socjologią ogólną. Pierwsza z nich korzysta z inspiracji i założeń teoretyczno-metodologicznych drugiej, a socjologia ogólna weryfikując osiągnięcia badawcze socjologii szczegółowej wyprowadza uogólnienia wzbogacające ogólną teorię socjologiczną.
Między socjologią ogólną i szczegółową istnieją sprzężenia zwrotne i komplementarne powiązania.


(…)

…):
sangwinik - człowiek żywy i o zmiennym usposobieniu; melancholik - mało uczuciowy i mało aktywny; choleryk - pobudliwy i mało wytrwały w działaniu; flegmatyk - mało pobudliwy, ale wytrwały i konsekwentny w działaniu. Typologia Junga (kierunek i zakres aktywności społecznej):
introwertyk - hermetyczna postawa życiowa; ekstrowertyk - przeciwieństwo introwertyka. Typologia Polaków wg Szczepańskiego (styl…
… i oczekiwania innych ludzi; jaźń subiektywna - wyobrażenie o własnej osobie (samoocena); jaźń odzwierciedlona - “odczyt” wyobrażeń innych ludzi o nas samych (element kontroli środowiska społecznego nad postępowaniem jednostki).
VIII. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ ROLI SPOŁECZNEJ
ROLA SPOŁECZNA to system spójnych zachowań, będących reakcją na zachowania i oczekiwania innych ludzi, przebiegających…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz