Socjologia ogólna - dyfuzja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia ogólna - dyfuzja - strona 1 Socjologia ogólna - dyfuzja - strona 2

Fragment notatki:


R. Linton, Dyfuzja -dyfuzja to przenoszenie elementów kultury z jednego społeczeństwa do drugiego -konkretna kultura ukierunkowuje i ogranicza wysiłki wynalazcy → w ramach każdego społeczeństwa lub spójnej grupy jest mało wynalazków → szybki rozwój kultury ludzkiej zawdzięczamy zdolności społeczeństw do zapożyczania elementów innych kultur i włączania ich w obręb własnej -dyfuzja wzbogaca kulturę jako całość, oraz treści poszczególnych kultur - gwałtowny postęp ostatnich lat jest wywołany m. in. rozwojem środków komunikacji oraz możliwości wynagrodzenia wysiłków wynalazcy (patenty) -izolowane grupy rozwijają się powoli (odcięci 20 tys. lat temu od świata Tasmańczycy, aż do XVIII w. pozostali na etapie środkowego paleolitu, w mniejszej skali podobnie dzieje się z góralami) -prawdopodobnie żadna kultura nie wytworzyła więcej niż 10% elementów własnej kultury -podst. zasady dyfuzji: w normalnych warunkach elementy kultury zostają najpierw przejęte przez społeczeństwa, które stykają się z miejscem ich powstania, a później przez bardziej odległe lub mające mniej pośrednie ze źródłem kontakty (np. pismo alfabetyczne: płw. Synaj → grupy semickie → Fenicjanie → Grecy i Rzymianie → pn. Europy) przeżytki peryferyczne : wynalazek w danym miejscu do którego dotarł w wyniku zapożyczenia może funkcjonować niezależnie od tego, że w źródle swojego powstania został już dawno zmodyfikowany lub w ogóle wyparty (Linton daje przykład telefonów na korbkę na peryferiach wiejskich☺) elementy wytworzone nawet w tym samym centrum rozprzestrzeniają się w różne strony z różną prędkością i intensywnością, rozmaicie modyfikowane (np. tytoń) , „fale dyfuzji nie są równomierne” opór grupy wobec przyjęcia nowości może hamować rozwój całego procesu na danym kierunku (np. garncarstwo i uprawa kukurydzy odrzucane przez Indian kalifornijskich) częściej niż pojedyncze elementy wędrują grupy funkcjonalnie powiązanych elementów (np. tytoń wraz z metodą użycia: tabaka, fajka, papieros) rola odbiorcy ważniejsza od przekaziciela -dyfuzja to faktycznie 3 procesy: przedstawienie społeczeństwu nowego elementu zakłada styczność z twórcą lub pośrednikiem elementu kontakt może być sporadyczny (wymiana handlowa, osiedlenie się pojedynczego przedstawiciela innej kultury w danej społeczności), poprzez różne stopnie, aż do pełnego (np. emigranci w typie amerykańskim; zdobywcy wyzyskujący i osiedlający się obok ludu podbitego - zmiana kulturowa nosi wtedy miano akulturacji - powstaje hybryda kulturowa oparta na wkładzie „starej” i „nowej” społeczności) kontakty międzykulturowe nawiązuje się za pomocą jednostek ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz