Słowo i obraz - przeobrażenia typu kultury - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słowo i obraz - przeobrażenia typu kultury - wykład - strona 1 Słowo i obraz - przeobrażenia typu kultury - wykład - strona 2

Fragment notatki:

SŁOWO - OBRAZ
PRZEOBRAŻENIA TYPU KULTURY
Słowo, obraz - najstarsze media
Obraz jako jedyna forma zapisu
Wynalazek pisma, zwłaszcza alfabetu fonetycznego
W stronę wizualizacji (obrazu)
Werbalny typ kultury
Kultura audiowizualna
Kategorie:
typu kultury:
sposoby komunikowania się ludzi
posługiwanie się pewnymi technikami komunikacyjnymi (określona praktyka komunikacyjna)
stylu kultury:
repertuar wartości
obowiązujące w danej kulturze hierarchie wartości
1. Obraz - u narodzin cywilizacji to przejaw twórczej aktywności człowieka. Z czasem obraz desakralizował się.
2. Wynalazek pisma, zwłaszcza alfabetu fonetycznego - mowa mogła być zapisana, ale „żywe” słowo zostało zamienione w bezdźwięczne, nieruchome rzędy liter. Wizualność i statyczność pisma odebrały cechy charakterystyczne dla mowy, a więc jej audialność i dynamizm.
Techniki drukarskie pogłębiły znaczenie czynnika wizualnego - odwołanie do zmysłu wzroku (nadwartościowały go). Tymczasem audialne zachowania werbalne przemieściły się poza centrum kultury. Zresztą nie znano technik, które umożliwiłyby utrwalenie „żywego” mówionego słowa.
3. W stronę wizualizacji - w XIV w. rozkwit sztuki iluzjonistycznej, której towarzyszy autorytet artysty, tajemnica tworzenia, doniosłe funkcje społeczne. Obraz stał się kategorią sztuki, nie tylko plastycznej. Odwzorowywał rzeczywistość, naśladował ją, był konkretnymodel dynamicznyModel statyczny

(…)

… (happening, poezja konkretna, hiperrealizm, konceptualizm), a ich rezultaty przetwarza i wykorzystuje potoczna ikonosfera. Model dynamiczny komplikują techniki komputerowe, cyfryzacja. Te techniki tworzą też wspólną płaszczyznę cyfrową dla tekstów wszelkiego typu, umożliwiając komunikację medialną.
Realizacje intermedialne są:
przekraczaniem ustalonych, uznawanych i przestrzeganych dotąd podziałów…
… w postaci audialnej bądź audiowizualnej występuje samodzielnie bądź z towarzyszeniem innych elementów dźwiękowych w połączeniu z ruchomym obrazem. Słowo zachowuje właściwości mowy.
Technika wyprowadziła słowo mówione z peryferii kultury w stronę centrum.
>Model statyczny< - odnoszący się głównie do epoki opartej na piśmie i druku; słowo - funkcja znaczeniowa; obraz - funkcja przedstawiająca.
5. Kultura…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz