Słówka - Unit 22 - ekonomia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słówka - Unit 22 - ekonomia - strona 1 Słówka - Unit 22 - ekonomia - strona 2

Fragment notatki:


word part of speech translation unit access v uzyskać dostęp 22 accumulation n nagromadzenie 22 adopt v przyjąć 22 affect v dotknąć, wpłynąć na 22 agreeable adj do przyjęcia 22 ailment n dolegliwość 22 air force n lotnictwo wojskowe 22 allocation n alokacja 22 apply to v stosować się do 22 argue v utrzymywać, dyskutować 22 avoid v unikać 22 barber n fryzjer 22 capital gains tax n podatek od zysków kapitałowych 22 capital transfer tax n podatek od transferu kapitału 22 cleanliness n czystość 22 coerce v przymusić, zmusić 22 commercialize v poddawać regułom rynkowym 22 condition n warunek 22 conform to v dostosować się do 22 costly adj kosztowny 22 criticize v krytykować 22 decay n upadek, degradacja 22 defence n obrona 22 deny v zaprzeczać 22 direct tax n podatek bezpośredni 22 disposal n usuwanie, pozbywanie się 22 dispose of v rozdysponować 22 driving test n egzamin na prawo jazdy 22 economic growth n wzrost gospodarczy 22 economist n ekonomista 22 engage in v zająć się czymś 22 enter v rozpocząć (pracę w zawodzie) 22 enterprise n przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo 22 experience v doświadczać 22 externalities n efekty zewnętrzne 22 fiscal policy n polityka fiskalna 22 flat tax n podatek liniowy 22 funeral n pogrzeb 22 government spending n wydatki publiczne 22 healthcare n opieka zdrowotna 22 host n chmara, mnóstwo 22 impose v narzucić, nałożyć 22 income distribution n podział dochodu 22 income tax n podatek dochodowy 22 indirect tax n podatek pośredni 22 inheritance tax n podatek spadkowy 22 interfere v wtrącać się, przeszkadzać 22 lay down v ustalić, określić, opracować 22 lecturer n wykładowca 22 legislation n legislacja 22 levy v nałożyć (podatek) 22 liable to adj podlegający czemuś 22 limitation n ograniczenie 22 loophole n furtka, luka (w przepisach) 22 low-income housing n domy mieszkalne dla ubogich 22 Unit 22 1 by Katarzyna Szypuła market forces n tendencje rynkowe 22 minimum wage n płaca minimalna 22 mortician n przedsiębiorca pogrzebowy 22 mutually adv wzajemnie 22 navy n marynarka wojenna 22 notion n pogląd, pojęcie 22 nuclear waste n odpady nuklearne 22 objection n zastrzeżenie 22 occupation n zawód, zajęcie 22 official n urzędnik 22 on one's behalf w czyimś imieniu 22 penalize v ukarać 22 permit n pozwolenie, zezwolenie 22 physician n lekarz 22 plumber n hydraulik ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz