Słówka U7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słówka U7 - strona 1 Słówka U7 - strona 2

Fragment notatki:


Backlash-reakcja
Back-office-zplecze
Business processes-procesy bisnesowe
Call Centre-centrum tlefoniczne
Cheap telecoms-tani telekom
Corporate financial information- Łączą finansowy informacja Cost savings- ocenianie oszczednosci
Credit records- Kredytowe archiwa Databases- Bazy danych Demand-popyt
Downsize-zmniejszenie liczby pracownikow
Economic development-rozwoj ekonomiczny
Efficiency-efektywnosc Facilities- Ułatwienia Foreign markets- Rynki zagraniczne Globalisation-globalizacja
High-speed data networks- Szybkościowe dane sieci Investor-friendly- Akcjonariusz przyjacielski Job creation- Stworzenie Pracy Knowledge work-praca wymagajaca wiedzy Labour costs- Koszty robocizny Layoffs- Zwolnienia tymczasowe Offshoring-wykonywanie pewnych prac zagranica
Operating costs- Koszty eksploatacyjne Outsourcing-wykonywanie pewnych prac przez os. trzecie
Overheads- Wydatek administracyjny Pilot Project-projekt eksperymentalny Productivity- Produkcyjność Saving-oszczedzanie Service providers- Obsługują dostawców Shortage-niedobor
Surplus- Nadwyżka Trade union- Związek zawodowy 1.offshorting b . transfer… 2.call Centre f. central… 3.surplus a . amount… 4.outsourcing g. buying… 5.trade union h . organistaion… 6.shortage e .amount not… 7.overheads d .regular… 8.back-office jobs c . routine… 1.a local c handle 2.we can a providers 3.business b make 4.simple b processing 5.you c set
6.the trade a action
7.will c oversee
8.offshoring b contribute
9.how c access
10.we've b rival
1.although cuts
2.the bank redundant
3.companies redundancies/layoffs
4.governments laid
5.unions cuts/losses
6.in order to reduce/to cut I if present simple , will… II if past simple , would…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz