Słowianie Południowi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słowianie Południowi - strona 1 Słowianie Południowi - strona 2

Fragment notatki:


Słowianie Południowi Półwysep Bałkański: To miejsce ścierania się różnorodnych tradycji, kultur, języków i religii. Istotną rolę odegrały dwa narody: serbski i chorwacki , które dzieliło wiele rzeczy, jednak czynnik religijny odegrał niebagatelną rolę.
Do Słowian południowych zaliczają się plemiona serbskie, a wśród nich Czarnogórcy
Na tereny Półwyspu Bałkańskiego przywędrowali na przełomie VI i VII w
Wyparta bałkańska ludność schroniła się w górach. Ich potomkami są Albańczycy.
Obszary półwyspu Bałkańskiego ulegały wpływom łacińskim z południa i zachodu, germańskim z zachodu, bizantyjskim i imperium osmańskiego ze wschodu Pierwsza połowa VII w - plemiona serbskie migrowały z terenów północnych Czech i Śląska na tereny Półwyspu Bałkańskiego
Serbowie łużyccy i bałkańscy wywodzą się z tego samego pnia etnicznego
Bałkany: Słoweńcy, Chorwaci, Serbowie, Neretlanie, Zahumlanie, Trebinianie i Duklanie
Duklanie: osiadłe na południu plemię serbskie,zajmuje tereny dawnej Dioklei
Półwysep Bałkański:
Opanowany przez plemiona słowiańskie; Vi/VII w. - Słowianie doprowadzają do istotnych przemian w stosunkach etnicznych na terenie późniejszej Jugosławii. Romańska i grecka ludność - przenosi się do miast, część do Italii, pozostali zasymilowani. zlatynizowani mieszkańcy wyginęli, a resztki przekształciły się w plemiona pasterskie (Wołochowi) - terytoria uległy slawizacji. góry - niezasymilowana ludność iliryjska i tracka - początek Albańczyków.
Napływ ludności stopniowy;
W wyniku podboju demograficznego tworzą się niewielkie słowiańskie terytoria plemienne tworzące minipaństwa - obszar zajmują do dziś.
Państwo serbskie: Średniowiecze: Konstrukcja typu bizantyjskiego - nierozłączność władzy religijnej i politycznej. Obydwie Należą do sfery sacrum . Władcy - święci serbskiej cerkwi.
Dwa przeświadczenia! Nierozerwalność tradycji państwowej i religijnej Dominat państwa.
VII w - plemiona serbskie z dzisiejszych Czech i Śląska na południe, Serbowie łużyccy i bałkański- ten sam pień etniczny;
Na Bałkanach pojawiają się: Słoweńcy, Chorwaci, Serbowie, Neretlanie, Zahulanie, Trebinianie, Dukanie( którzy zajmują tereny Doklei- później zwanej Zetą, od XVw Czarnogórą) XV - XVIII w. - okres tureckiego podboju; cerkiew jedyną instytucją kulturalną i autorytet duchowy - przeważa nad obiektywną wiedzą historyczną; Mityczno - romantyczne dziedzictwo podstawą do tworzenia współczesnej mitologii narodowej; Ogromna rola przekazu ustnego jako źródła informacji o dziejach narodu.


(…)

… przekazu ustnego jako źródła informacji o dziejach narodu.
XIX - XX w. mit śmierci - zmartwychwstania narodu i powrotu do `złotego wieku' i potęgi państwa - istota ideologii politycznej, postać konkretnego programu politycznego.
Mocarstwowy plan budowy Wielkiej Serbii.
Zmartwychwstanie połączone z ideą zjednoczenia narodowego;
Przyjęcie rozwiązania jugosłowiańskiego (Królestwo SHS powstałe w 1918 r.), odrzucenie koncepcji Wielkiej Serbii z Wojwodiną i Bośnią.
ILIRYZM:
Daje początek jugoslawizmowi; twórcy - Chorwaci
Ruch nienarodowy, celem stworzenie południowosłowiańskiej wspólnoty kulturowo - językowej; Nawiązuje do starożytnych Ilirów, rzekomych przodków Słowian Bałkańskich - pobudzenie poczucia wspólnoty;
Wspólnota wszystkich południowych Słowian - Wielka Ilrina; Głoszony prze inteligencje i szlachtę…
… przeciwną madziaryzacji i broniąca kultury narodowej. Dla potwierdzenia głoszonych poglądów - Pismo: `Ilirskie Narodne Novine' - głosili wspólnotę terytorialną ponad podziałami językowymi i religijnymi. Wybrano jeden z dialektów chorwackich - sztokawski, gdyż używało go również wielu Serbów. Przyjęto ten dialekt jako język ogólnoserbski, mimo posługiwania się dwoma różnymi alfabetami. W ówczesnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz