Oblicze Współczesnej Europy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oblicze Współczesnej Europy - omówienie  - strona 1 Oblicze Współczesnej Europy - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

7. Narodowo-etniczne oblicze współczesnej Europy, cz. 2: Europa Środkowa i Wschodnia
Proces ekskluzywizmu narodowego na Płw. Bałkańskim od 1. 90' XX w. na przykładzie Chorwatów, Czarnogórców.
Rosjanie
Białorusini- przyczyny słabości tożsamości narodowej.
Białoruś
Podstawę narodowości białoruskiej tworzą plemiona Krywiczów, Dregowiczów i Radymiwiczów Od XIII w. Ukształtowały się podstawy j. Białoruskiego.
Po polskich rozbiorach, cała Białoruś znalazła się w rękach Romanowów. Tłumiono wtedy wszelkie oznaki niezależności Białorusinów (język, likwidacja Unii brzeskiej na terenach zabranych, odbieranie majątków szlachty białoruskiej).
Koniec XIX w. i początek wieku XX to okres kiedy kształtowała się elita kulturalna i polityczna rozpowszechniająca ideę narodu białoruskiego.
1902r. powołanie Białoruskiej Partii Rewolucyjnej
25.03.1918- Białoruś po raz pierwszy ogłosiła niezależność. Z pomocą niemiecką powstało formalne niepodległe państwo tzw. Białoruska Republika Ludowa, nie posiadająca własnej armii. Trwała do 1919r. gdy zwierzchnictwo nad Białorusią przejęła Rosja- Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka.
W BSRR w latach 20 mniejszości narodowe cieszyły się autonomią W latach 30 prześladowano lepiej sytuowanych chłopów, duchowieństwo i inteligencję.
W latach 1941-1944 Białoruś była okupowana przez hitlerowców masowe mordy, istniała tam bardzo silna partyzantka radziecka.
1991r. ogłoszenie niepodległości Republiki Białorusi
Zaczęto wykładać na wszystkich uczelniach po białorusku.
1994r. przyjęto konstytucję.
Od 1994r. prezydentem jest Łukaszenko.
Prawosławie jest elementem białoruskiej tożsamości narodowej.
W latach 20 XXw. Kształtuje się świadomość narodowa ( w momencie kiedy rozpoczyna się władza komunistyczna)
W kod kultury Białorusinów weszło przekonanie, że są gorsi, że ich kultura jest niższa
BFN Białoruski Front Narodowy: opozycyjne ugrupowanie polityczne na Białorusi o programie konserwatywnym. Program partii jest oparty na hasłach integracji z NATO i UE, gospodarki wolnorynkowej i demokracji.
Czarnogóra
To Słowianie południowi teren górzysty, nieprzystępny
Od VIw. osiedlali się Słowianie
Nigdy nie udało się Turkom w pełni przejąć terytorium (XVw.)
Ciągłe zagrożenie ze strony Turków wymusiło militaryzację życia - Czarnogórzec nie rozstawał się z bronią, a wioski były zorganizowane na kształt wojskowych obozów. Szybko Czarnogórcy zdobyli sławę znakomitych wojowników


(…)

….
Ostatecznie o przyszłości Czarnogóry zdecydowało Zgromadzenie Narodowe w Podgoricy, które opanowane przez białych zdecydowało o zjednoczeniu Czarnogóry i Serbii. W ten oto sposób Czarnogóra stała się jedynym państwem ze zwycięskiego obozu Ententy, które po I wojnie straciło niepodległość.
W 1945 r. Jugosławia stała się socjalistyczną republiką federalną - Czarnogóra stała się jedną z 6 autonomicznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz