Skutki wszczęcia postępowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki wszczęcia postępowania - strona 1

Fragment notatki:

Skutki wszczęcia postępowania Wyróżnia się trzy zasadnicze grupy:
uruchomienie biegu terminu do załatwienia sprawy (art. 35 organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki), i inne terminy procesowe, ale ten jest najważniejszy,
z chwilą wszczęcia postępowania na organie administracji publicznej zaczynają ciążyć pewne obowiązki procesowe, a także na stronie i innych uczestnikach postępowania zaczynają ciążyć tego rodzaju obowiązki, jak również wynikają z tego faktu pewne uprawnienia.
Obowiązki procesowe organów - art. 61 § 4 obowiązek zawiadomienia wszystkich osób, będących stronami w sprawie. Jeżeli strona się nie zgłosi, to i tak ciąży na niej obowiązek. Krąg uczestników wyznacza organ - obowiązek ten więc zawsze ciąży na organie, który nie czeka, aż strona sama wystąpi z wnioskiem (choć może z takowym wystąpić). Wynika to z zasady oficjalności w aspekcie materialno-prawnym.
Obowiązki procesowe strony - obowiązek zawiadomienia organu o każdorazowej zmianie adresu.
Obowiązki innych uczestników postępowania - np. świadek ma obowiązek składania zeznań.
Uprawnienia strony - wnoszenie środków dowodowych, środków odwoławczych, środków nadzwyczajnych (żądanie wznowienia postępowania).
Uprawnienia innych uczestników postępowania - np. świadek może złożyć zażalenie na karę grzywny za bezpodstawną odmowę złożenia zeznań, jak również może składać odwołanie od orzeczenia.
z chwilą wszczęcia postępowania rozpoczyna się tzw. stan zawisłości sprawy .
Zawiązuje się pewien zespół elementów faktycznych i prawnych, trzeba rozstrzygnąć, stan zawisłości - pojawia się sprawa administracyjna i trzeba ją rozstrzygnąć. Skutki zawisłości sprawy pojawiają się na tle instytucji zawieszenia lub umorzenia postępowania.
Z chwilą zakończenia postępowania obowiązki i uprawnienia procesowe przestają być aktualne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz