Istota przesłanki „zawisłość sprawy”-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota przesłanki „zawisłość sprawy”-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw istotę przesłanki „zawisłość sprawy” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tę przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy wcześniej wszczęte postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby toczy się. Jest to tzw. zawisłość sprawy, czy zawisłość prawna sporu ( litis pendentio) . Zawisłość sprawy rozpoczyna się z chwilą wszczęcia postępowania karnego i trwa do chwili uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowania. Zawisłości sprawy nie uchyla zawieszenie postępowania (art. 22), która mimo zawieszenia istnieje nadal. Orzeczenie nieważne z mocy prawa nie wywołuje skutków prawnych od chwili samego wydania go i oczywiście nie może się uprawomocnić.
Zakaz prowadzenia nowego postępowania, jeżeli wcześniejsze postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby już zostało prawomocnie zakończone albo nadal toczy się. Jeżeli postępowanie zostało prawomocnie zakończone, nie wolno go również kontynuować - chyba, że ustawa na to wyraźnie pozwala.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz