Skutki odmowy przyjęcia lub pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki odmowy przyjęcia lub pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw skutki odmowy przyjęcia lub pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania. W razie pozostawienia powództwa bez rozpoznania z uwagi na ujawnienie się okoliczności uzasadniających odmowę jego przyjęcia zażalenie nie służy. W pozostałych przypadkach rozstrzygnięcie to, zawarte w wyroku, może być przedmiotem zaskarżenia. Zawsze w razie pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania powód może dochodzić swych roszczeń w procesie cywilnym i jeżeli w zawitym terminie 30 dni od (prawomocnego) pozostawienia powództwa bez rozpoznania wniesie o przekazanie pozwu do sądu właściwego dla spraw cywilnych, za dzień zgłoszenia roszczeń uznaje się datę wniesienia pozwu w postępowaniu karnym.
W razie odmowy przyjęcia powód cywilny może w takiej sytuacji dochodzić swych roszczeń na drodze procesu cywilnego i jeżeli w terminie zawitym 30 dni od daty odmowy przyjęcia powództwa wniesie o przekazanie sprawy sądowi właściwemu w sprawach cywilnych, za dzień zgłoszenia roszczenia uważa się dzień wniesienia pozwu w postępowaniu karnym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz