Skutki niedochowania formy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki niedochowania formy  - strona 1

Fragment notatki:

SKUTKI NIEDOCHOWANIA FORMY Formy czynności prawnych można podzielić, ze względu na konsekwencje jej niezachowania, na trzy typy: forma zastrzeżona pod rygorem nieważności ( ad solemnitatem ) - nie zachowanie tej formy powoduje bezwzględna nieważność czynności prawnej a w konsekwencji nie wywołuje skutków prawnych; forma zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych ( ad eventum ) - niezachowanie tej formy nie powoduje nieważności czynności prawnej, a jedynie pociąga za sobą niewystąpienie niektórych wskazanych w ustawie konsekwencji prawnych, które by wystąpiły, gdyby zastrzeżona forma została zachowana, Przykład: gdy umowa przedwstępna, zobowiązująca do zawarcia w przyszłości umowy wymagającej formy notarialnej jest sporządzona nieformalnie, to w razie uchylania się od podpisania umowy przyrzeczonej przez jedną ze stron, druga strona może żądać naprawienia powstałej szkody, a gdy w formie aktu notarialnego - może ponadto dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.
forma zastrzeżona dla celów dowodowych ( ad probationem ) - konsekwencje niezachowania tej formy przejawiają się wyłącznie na płaszczyźnie procesowej. Polegają one na ograniczeniu korzystania - w razie sporu - z dowodu z przesłuchania stron i ze świadków dla wykazania, że czynność prawna określonej treści została dokonana. Dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron i ze świadków jest możliwe gdy: 1) obie strony wyrażą na to zgodę, 2) fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma, 3) żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz