Skrajnie rzeczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrajnie rzeczne - wykład - strona 1 Skrajnie rzeczne - wykład - strona 2 Skrajnie rzeczne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Skrajnie rzeczne (żeglugi)
Skrajnia rzeczna ma kształt prostokąta, a jej wymiary zależą od klasy śródlądowej drogi wodnej. Śródlądowe drogi wodne klasyfikuje się wg wielkości statków lub zestawów pchanych, jakie mogą być dopuszczone do żeglugi na określonej drodze wodnej. Określa to odpowiednie Rozporządzenie *Rady Ministrów w sprawie klasy­fikacji śródlądowych dróg wodnych [48]. Rozporządzenie wymienia nazwy rzek oraz podaje odcinki, którym przyporządkowano określone klasy Najniższą klasą drogi wodnej jest klasa la, a najwyższą klasa Vb.
Minimalny prześwit pod mostami ponad WWŻ (Wielką Wodę Żeglowną), z uwzględnieniem bezpiecznej odległości, wynoszącej nie mniej niż 30 cm pomię­dzy najwyższym punktem konstrukcji statku lub ładunku a dolną krawędzią mostu (którą trzeba dodać do podanych wartości), wynosi odpowiednio:
- dla drogi klasy wodnej la, Ib, II - 3,0 m,
- dla drogi klasy wodnej III - 4,0 m,
- dla drogi klasy wodnej IV, Va, Vb - 5,25 (dla statków przewożących kontenery w dwóch warstwach) lub 7,00 m (dla statków przewożących kontenery w trzech warstwach).
Wzniesienie dolnych krawędzi przęseł mostów łukowych lub o krzywolinio­wym zarysie nad najwyższy poziom wody żeglownej odnosi się do tych punktów spodu konstrukcji, które są wyznaczone przez wymaganą szerokość przęsła żeglow­nego dla danej klasy wód śródlądowych żeglownych (rys. 4.22).
Pojęcie WWŻ oznacza ustalony stan wody, po przekroczeniu którego uprawia­nie żeglugi jest zabronione.
Minimalna szerokość szlaku żeglownego w zależności od klasy drogi wodnej
wynosi odpowiednio:
- dla klasy la - 15,0 m,
- dla klasy Ib - 20,0 m,
- dla klasy II -- 30,0 m,
- dla klasy III i IV- 40,0 m,
- dla klasy Va i Vb-50,0m.
Minimalną szerokość szlaku żeglownego ustala się na poziomie dna statku o dopuszczalnej ładowności, przy pełnym zanurzeniu, które wynosi w zależności od
klasy drogi wodnej:
- dla klasy la - 1,0 m,
- dla klasy Ib - 1,4 m,
- dla klasy II - 1,6 m,
- dla klasy III-1,6 do 2,0 m,
- dla klasy IV - 2,5 m,
- dla klasy V - 2,5 do 2,8 m.
Ponadto, w rzekach żeglownych, w przęsłach nieżeglownych, konstrukcja przę­sła musi być wzniesiona min 1,50 m nad poziom maksymalnej wody spiętrzonej.
Dla rzek spławnych, wzniesienie spodu konstrukcji (nad najwyższym pozio­mem wody spławnej) należy przyjmować zgodnie z tablicą 4.14.
W przypadku rzek nieżeglownych i niespławnych obowiązuje pewne minimal­ne wzniesienie przęsła nad wielką wodę spiętrzoną. Wymagania te podano w roz­dziale 3, dotyczącym ustalania światła mostu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz