Skład powietrza atmosferycznego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skład powietrza atmosferycznego - strona 1 Skład powietrza atmosferycznego - strona 2

Fragment notatki:

Skład powietrza atmosferycznego Powietrze stanowiące atmosferę jest mieszaniną gazów, w której zawieszone są bardzo małe cząstki stałe i płynne. Można powiedzieć, że powietrze składa się z: 1) mieszaniny gazów  −  powietrze suche, 2) wody występującej w 3 fazach, 3)  zawiesiny cząstek stałych i ciekłych, zwanej aerozolem atmosferycznym. 4) Powietrze suche Cztery główne składniki atmosfery stanowią ponad 99,99% objętości powietrza suchego: Stężenie CO2 w pobliżu powierzchni Ziemi jest zmienne. Wpływają na to różnego rodzaju procesy  spalania (pożary, przemysł), a także proces fotosyntezy oraz wymiana w oceanach. Natomiast nad  warstwami przyziemnymi składpowietrza suchego jest stały w całej homosferze ze względu na silne  procesy mieszania. Składniki drugorzędne stanowią mniej niż 0,003%, czyli 30 ppm (częścina milion). Są one jednak  bardzo istotne dla chemii atmosfery, a przede wszystkim wpływają na zanieczyszczenie atmosfery i  ozonosferę. Składniki atmosfery klasyfikuje się często według różnych kryteriów, i tak na przykład wg Iribarna  (1988), klasyfikujemy je : a) ze względu na obfitość występowania: 1) składniki główne: N2, O2, Ar, CO2 − stanowiące więcej niż 99,997%, o koncentracji większej od  300 ppm każdy, 2) składniki drugorzędne o koncentracji od 0,1 do 20 ppm − o niezmiennym stężeniu, 3) składniki drugorzędne o koncentracji mniejszej od 0,1 ppm − o zmiennym stężeniu; b) ze względu na zmienność stężenia: o stężeniu stałym i zmiennym Zmienność stężenia składnika wiąże się z obfitością jego występowania, aktywnością chemiczną  oraz czasem przebywania w atmosferze. Wszystkie składniki główne oraz składniki drugorzędne o  stężeniu  300 ppm występują w ilościach niezmiennych. Dwutlenek węgla CO2 ponad warstwami przyziemnymi wykazuje również stężenie niezmienne, gdyż atmosfera stanowi zbyt  dużą objętość, by można było zaobserwować zmiany jego stężenia. Składniki drugorzędne SO2, NO, NO2 bardzo aktywne chemicznie wykazują stężenie zmienne, gdyż szybko reagują, a występują w małych ilościach; c) ze względu na skład chemiczny Ta klasyfikacja wiąże się głównie z aktywnością chemiczną i przemianami, jakim składniki  podlegają. Wyróżnia się gazy szlachetne, obojętne − występujące w stałych ilościach i nieulegające  przemianom oraz związkiaktywne, np. związki siarki i azotu oraz węgla; d) ze względu na czas przebywania w atmosferze  τ Ze względu na czas przebywania w atmosferze τ rozróżnia się 3 kategorie gazów:   ⎯ gazy trwałe − o τ bardzo dużym, około 2 milionów lat, np. He, N2, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz