Sieci opracowanie 2

Nasza ocena:

4
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sieci opracowanie 2 - strona 1

Fragment notatki:


WSTĘP  1.  Podaj przyczynę/-ny stosowania norm i zaleceń w ST.  Organizacje  standaryzacyjne  opracowują  standardy  (normy)  określające  fizyczne  i  funkcjonalne  właściwości  sprzętu  wykorzystywanego  do  budowy  sieci,  sprzętu  komunikacyjnego,  a  także  systemów  operacyjnych  i  oprogramowania. Producenci sprzętu i oprogramowania mogą wytwarzać współdziałające ze sobą produkty w oparciu  o standardy. Standardy są zaleceniami, które producenci mogą zaakceptować, z drugiej strony producenci dokonują  zmian  we  wcześniej  ustanowionych  standardach  po  to,  by  uwzględnić  nowe  właściwości  oferowanych  przez  nich  produktów.  Standard  de  facto   to  standard,  który  zyskał  popularność  mimo  tego,  że  nie  został  uznany  przez  żadną  z  organizacji standaryzacyjnych.    2.  Podaj przykłady organizacji normalizacyjnych działających w obszarze ST.  - International Organization of Standarization (ISO)  - International Telecomunication Union (ITU-T, ITU-R)  - Internet Engineering Task Force (IETF)     - Internet Engineering Steering Group (IESG)     - Internet Architecture Board (IAB)  - Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE)  - American National Standards Institute (ANSI)  - Asynchronous Transfer Mode Forum (ATMF)  - Frame Relay Forum (FRF)    3.  Czym różni się zalecenie od normy/standardu?  Norma/standard - posiada moc oficjalną. Musi być wprowadzony w życie przez użytkownika aby możliwa  była komunikacja z siecią.  Zalecenie  -  nie  posiada  mocy  oficjalnej.  Jest  to  dokument  informujący  użytkowników  jak  ulepszyć  komunikację z siecią.    4.  Co to jest zalecenie ITU?     Międzynarodowa  Unia  Telekomunikacyjna   ( International  Telecommunications  Union   -  ITU)  -  została  założona  w  1932  r.  i  zastąpiła  Międzynarodowy  Związek  Telegraficzny  oraz  Międzynarodowy  Związek  Radiotelegrafi . Od roku 1947 ITU stała się wyspecjalizowaną agendą ONZ z siedzibą w Genewie. Działalność ITU  obejmuje  całokształt  problemów  związanych  z  rozwojem  i  upowszechnianiem  telekomunikacji  oraz  obejmuje  koordynację działalności państw w tym zakresie. W ramach ITU działa wiele grup problemowych (sektory), np.  Sektor Normalizacji Telekomunikacji czy Sektor Rozwoju Telekomunikacji;    5 lutego 1998 roku organizacja ITU (International Telecommunications Union  - Międzynarodowa Unia  Telekomunikacyjna)  zakomunikowała  powołanie  specyfikacji  V.90  określającej  zasady  szybszego 

(…)

….
Topologie logiczne definiowane są przez IEEE (Institute ofElectrical and Eletronic Engineers).
Najczęściej spotykane specyfikacje sieci komputerowej to:
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3x
IEEE 802.3z
IEEE 802.5
IEEE802.il
IEEE 802.12
IEEE 802.14
lOMb Ethernet
lOOMb Ethernet Fuli
Duplex Ethernet lGb
Ethernet Token Ring
Wireless LANs
100VG-AnyLAN
Cable Modem
43. Przedstaw inne techniki budowy sieci lokalnych…
… technologie to Token Ring i Ethernet
Rys. Topologia gwiazdy.
Topologia pierścienia (ring)
Topologia pierścienia (ring) jest stosowana przy łączeniu komputerów ze sobą za pomocą kabla
światłowodowego. Najczęściej stosuje się obwód dublujący, ponieważ w przypadku przerwania
pierwszego pierścienia komputery tracą ze sobą kontakt i zadania komunikacji przejmuje pierścień
dublujący. Topologia ta jest stosowana…
… (szesnastkowo). Pierwsze 24 bity
oznaczają producenta karty sieciowej, pozostałe 24 bity są unikalnym identyfikatorem danego
egzemplarza karty. Czasami można się spotkać z określeniem, że adres MAC jest 6-bajtowy. Pierwsze 3
bajty oznaczają producenta, pozostałe 3 bajty oznaczają kolejny (unikalny) egzemplarz karty.
Szczególnymi przypadkami adresu są:
- adres mający wszystkie bity wyjedynkowane (szesnastkowo…
… kilku
użytkowników naraz, dzieli połączenie między nich. Polega to na przesyłaniu podobnym do pakietów
w Internecie, co wiąże się ze spowolnieniem transmisji. Jest to przyczyną osiągnięcia niższej
wydajności niż wskazują na to parametry kart sieciowych. Drugi rodzaj to koncentratory, które
realizują funkcję przełączania. Potrafią wyznaczyć połączenia w taki sposób, że ze sobą nie kolidują.
Zastosowanie…
… użytkowników naraz, dzieli połączenie między nich.
Polega to na przesyłaniu podobnym do pakietów w Internecie, co wiąże się ze spowolnieniem
transmisji. Jest to przyczyną osiągnięcia niższej wydajności niż wskazują na to parametry kart
sieciowych.
• Drugi rodzaj to koncentratory, które realizują funkcję przełączania. Potrafią wyznaczyć
połączenia w taki sposób, że ze sobą nie kolidują. Zastosowanie takiego…
… nie ma warstwy odpowiadającej warstwie intersieci.
„Model ISO/OSI patrz pytanie 10 i 11.
Model warstwowy TCP/IP:
- warstwa kanału fizycznego
- warstwa interfejsu sieciowego
- warstwa sieciowa (IP)
- warstwa transportowa (TCP)
- warstwa aplikacji (użytkownika)” (by Siwy :)
13. Co to jest pakiet?
„PAKIET - jednostka danych przesyłana przez sieć z "przełączaniem pakietów". Pakiet jest ogólnym terminem
opisującym jednostkę danych na wszystkich poziomach warstwowej struktury ST. Najbardziej poprawne użycie tego
terminu odnosi się do jednostek danych warstw aplikacji.” (by Rysiu :)
Pakiet jest rodzajem „paczki danych” przesyłanej między urządzeniami przy wykorzystaniu łącza
Po ra u y o n a
r g m ż tk w ik
Po ra u y o n a
r g m ż tk w ik
komunikacyjnego.
Dane
umieszczane są w pakietach
A
Dn
ae
A
Dn
ae
Wr tw
as a
Wr tw…
….).
RUTING
67.W jakiej warstwie działa ruter (aktywny element warstwy sieciowej)?
Z uwagi na fakt ,iż adresy IP wykorzystywane są przez protokoły trzeciej warstwy modelu referencyjnego
OSI często mówi się, że routery są urządzeniami trzeciej warstwy modelu ISO/OSI. Wyróżniono warstwy:
fizyczną, łącza danych, sieciową, transportową, sesji, prezentacji oraz aplikacji. Warstwy od pierwszej do
trzeciej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz