Separatyzm w Europie Zachodniej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Separatyzm w Europie Zachodniej - strona 1

Fragment notatki:


Separatyzm oznacza polityczne dążenie do oderwania się określonego terytorium od jakiegoś państwa i utworzenie odrębnej struktury państwowej lub przyłączenie się tego terytorium do sąsiedniego kraju. Tego typu tendencje występują na terenach przygranicznych lub tam, gdzie polityczne, religijne lub narodowościowe mniejszości żyją na wyodrębnionym terytorium. Natomiast grupa etniczna jest to grupa społeczna, którą charakteryzuje poczucie wspólnego pochodzenia i kultury oraz więź grupowa, oparta najczęściej na wspólnocie językowej, terytorialnej, wspólnych doświadczeniach historycznych, poczuciu obcości wobec innej grupy, a także posiadająca własną odrębną nazwę. Terroryzm etniczny (czy narodowościowy) i separatyzm pojawiły się już w czasie upadku imperium habsburskiego i osmańskiego, czyli jeszcze przed I wojną światową. Zjawiskiem o charakterze globalnym stał się jednak dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Od zwieńczenia tych działań zbrojnych znaczna część zamachów terrorystycznych motywowana jest walką o suwerenność takiej, czy innej grupy narodowościowej.
Konflikty etniczne są konfliktami bardzo złożonymi. Związane jest to chociażby z tym, że obecnie - w sytuacji coraz większego umiędzynarodowiania się stosunków międzypaństwowych - kwestia jednorodności władzy wewnątrzpaństwowej zaczyna tracić na znaczeniu, a to z kolei budzi coraz powszechniejsze dążenia do samodzielności grup etnicznych.
Aby zrozumieć w jakich warunkach kształtują się separatyzmy i jak dochodzi do konfliktów etnicznych oraz co w zasadzie powoduje, że przemoc jest środkiem osiągania celu, należy przeanalizować kilka przykładów związanych z tym zjawiskiem.
Zacznę od przykładu Belgii. Belgia to wspólne państwo francuskojęzycznych Walonów i mówiących po holendersku Flamandów. Mimo, że żyją w jednym kraju ich niechęć wobec siebie ciągle wzrasta. Pojawiają się określenia Belgii jako "przypadkowego tworu historii". Ze strony Flamandów słyszy się głosy mówiące o podziale kraju, a nawet o tworzeniu tzw. "Wielkiej Flandrii" składającej się z Belgii i Holandii, ale nie tylko. Do tego tworu miałyby także być przyłączone części północnej Francji, a nawet zachodnich Niemiec i południowo-wschodniej Anglii. Wynika to wszystko z tego, że przez ów kraj przebiega linia podziału między dwiema różnymi tradycjami kulturowymi. Jedną opartą na modelu germańskim i drugą - czerpiącą z tradycji łacińskiej. Różnice te mają swoje odzwierciedlenie w innym podejściu obu grup do pracy, gospodarki, sposobu prowadzenia interesów. Podobne odmienności widać także na przykładzie języka. Społeczności te posiadają swoje szkoły, uniwersytety, prasę, telewizję i radio. Belgia posiada przy tym strukturę administracyjną, która jest ewenementem na skalę światową. W roku 1993 kraj ten przekształcił się w federację Flamandów, Walonów i Brukselczyków. Każdy z tych regionów ma swój rząd i parlament. W kompetencjach władzy centralnej pozostały polityka zagraniczna, obronność, finanse, polityka socjalna oraz sądownictwo.


(…)

…. Każdy z tych regionów ma swój rząd i parlament. W kompetencjach władzy centralnej pozostały polityka zagraniczna, obronność, finanse, polityka socjalna oraz sądownictwo.
Poważne problemy z mniejszościami etnicznymi ma Hiszpania. Tutaj konflikt przerodził się w walkę przy pomocy karabinów i bomb prowadzoną przez separatystów baskijskich, których reprezentuje organizacja terrorystyczna znana jako ETA (Kraj Basków i Wolność). ETA motywowała swoje ataki uwolnieniem Baskonii spod niewoli hiszpańskiej. Kraj Basków rozciąga się od Kantabrii, przez prowincję Vizcaya, Guipuzcoa i Alava, północną Kastylię aż po całą Nawarrę, część Aragonii i na wschodzie baskijski kawałek Francji. Państwo baskijskie nigdy nie istniało - nie było nim również średniowieczne królestwo Nawarry, na które powołują się separatyści baskijscy…
… powstania w 1916 roku. Natomiast w 1919 roku powstała Irlandzka Armia Republikańska (IRA). W 1919 roku wybuchło zaś kolejne powstanie, które doprowadziło do uznania państwowości Irlandii, ale bez sześciu hrabstw Ulsteru. Walki prowadzone przez IRA na terenie Ulsteru były traktowane jak misja przepędzenia najeźdźców. Sabotaże, zamachy i walki uliczne trwały całymi latami. Uznaje się, że od 1969…
… Szkocji stała się atrakcyjna zwłaszcza przy okazji wybuchu kryzysu gospodarczego w Anglii oraz odkrycia złóż ropy naftowej na Morzu Północnym. Szczególnie to ostatnie wydarzenie dało ekonomiczne podstawy istnienia przyszłej niezależnej Szkocji.
Walia była natomiast niepodległym państwem aż do roku 1536. Nacjonaliści walijscy walczą (choć słabiej niż w Szkocji) o ochronę kultury i języka walijskiego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz