Ściany samonośne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3248
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Ściany samonośne  - omówienie  - strona 1  Ściany samonośne  - omówienie  - strona 2  Ściany samonośne  - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Ściany samonośne - nie podpierają stropów i dachu, niosą tylko ciężar własny przekazując go na elementy budynku, na których spoczywają. Najczęściej przekazują swój ciężar z całej wysokości ściany bezpośrednio na fundamenty. Stosowane są przede wszystkim w budynkach o konstrukcji szkieletowej, wypełniając i jednocześnie usztywniając całą konstrukcję
Główka - najmniejsza z powierzchni cegły
Wozówka - średnia z powierzchni cegły nazywana tak ponieważ na tej stronie transportuje się cegły
Dziewiątka - ¾ cegły używane na krawędziach muru. Ilość cegieł dziewiątek i połówkowych nie powinna przekraczać 50% ilości zużytej cegły.
Połówka - ½ długości cegły. W murach nośnych nie powinna przekraczać 15% całej ilości zużytej cegły.
Wieniec - element konstrukcyjny usytuowany na obwodzie stropu, wiążący go ze ścianami i przekazujący na konstrukcję nośną budynku obciążenia ze stropów spełniając jednocześnie rolę usztywnienia budynku jako całości
K - współczynnik przenikania ciepła różny dla różnych materiałów. Dokładnie omówiony w normie PN - 82/B - 02020 (nie wiem czy nie ma nowszej)
Ściany wieńcowe - jest to konstrukcja drewniana rzadko stosowana z powodu dużego zużycia drewna. Wieniec ściany tworzą 4 belki ułożone poziomo i połączone w narożach na zamek lub nakładkę. Przez ułożenie kilku lub kilkunastu belek nad sobą otrzymuje się ścianę wieńcową
Ława podokienna - część ściany pod oknem
Cegła zwykła - jeden z materiałów drobnowymiarowych o wymiarach 25x12x6,5 cm
Cegła modularna - cegła o charakterystycznej budowie (ułożeniu przestrzeni powietrznych równolegle do siebie i prostopadle do najdłuższego boku). Dostępna w wersji „gładkiej” lub na wpust i wypust.
  Cegła sylikatowa - jeden z rodzajów cegły; wytwarza się ją z piasku i wapna palonego, wytrzymałość uzyskuje w autoklawach, gdzie poddawana jest działaniu pary wodnej w temperaturze 175-180°C i ciśnieniu 0,7-1,0 MPa. cegły Sylikatowe są bardzo wytrzymałe, mają dużą wytrzymałość na ściskanie, bardzo dużą paroprzepuszczalność, dobrą izolacyjność akustyczną, wysoką odporność ogniową i mrozoodporność Klasa cegły - liczba określająca wytrzymałość cegły na ściskanie w MPa.
Przykładowe klasy cegieł:
Dla cegły zwykłej: 5 ; 7,5 ; 10 ; 15 ; 20
Dla klinkierki:30 ; 35 ; 45 ; 60
Wiązanie - (wątek) to w architekturze sposób ułożenia cegieł lub kamieni w murze. Wątki ceglane można rozróżnić po sposobie ułożenia główek i wozówek cegieł.


(…)

… na siły poziome i wyboczenie przy ściskaniu zapewnia zastosowanie nierdzewnych kotew w ilości ok. 4 sztuk na metr kwadratowy ściany
Ściana kominowa - ściana w której będą znajdować się otwory kominowe i wentylacyjne. Do wysokości pierwszego otworu przyłączeniowego podstawę komina można murować z bloczków betonowych lub wylać w deskowaniu z betonu. Wymiary podstawy muszą odpowiadać szerokości i długości…
… ułożeniu cegieł tak aby między cegłami pozostawała wolna przestrzeń (tak jak na rysunku)
Ściana kolankowa - jest to ścianka na której opiera się dach
Zdefiniować można również tak :
Dach o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej ze ścianką kolankową 1 - krokiew, 2 - ścianka kolankowa, 3 - płatew, 4 - miecz, 5 - śruba, 6 - kleszcze, 7 - słup, 8 - nadbitka, 9 - omurowanie krokwi, 10 - gzyms, 11 - strop, 12…
…. bloczków z pianobetonu. Ulepszona zaprawa zwykła posiadająca większą wytrzymałość i większą plastyczność.
Nadproże odcinkowe - L19 - rodzaj belek nadprożowych
M7 - marka zaprawy oznaczająca wytrzymałość na ściskanie
1,5c - 38 cm = cegła+1/2cegły+zaprawa
1c - 25cm jedna cegła
1:2:3 - cement:woda:piasek
Rysie -dłuższe, najczęściej profilowane ostatki pełniące rolę wsporników, wychodząca poza zewnętrzne lico…
… jako element ścienny lub stropowy
Bal - nazwa typu tarcicy(materiał drzewny powstający z piłowania (przecierania) drewna okrągłego wzdłuż jego osi; tarcica nie obrzynana ma 2 boki obłe, tarcica obrzynana - kształt prostokąta; liczne podziały zależne od gatunków drzew, części pnia, klas jakości itd.) iglastej i liściastej, dł. ponad 1 m.
Mur Pruski - system wznoszenia ścian budynków; szkielet drewniany…
… szerokość 20 do 30 mm zwijana w kręgi. Po wyprostowaniu stosowana jako zbrojenie w stropach lub nadprożach Kleina, w instalacjach odgromowych itp. Stosowana też jako uziemienie.
Nadproża Kleina - rodzaj nadproży płaskich wykonywanych z cegieł zbrojonych wkładkami stalowymi. Wykonuje się z cegieł połączonych zaprawą i zbrojonych w spoinach bednarką o wym. od 2x15 mm do 3x30 mm lub prętami o średnicy 5-12 mm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz