Ściany osłonowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ściany osłonowe - strona 1 Ściany osłonowe - strona 2 Ściany osłonowe - strona 3

Fragment notatki:

Zadania ściany osłonowej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
oddzielenie dwóch różnych środowisk od siebie,
zapewnienie ochrony termicznej,
zapewnienie ochrony akustycznej,
zapewnienie ochrony przed opadami
atmosferycznymi,
zapewnienie ochrony przed wiatrem,
zapewnienie ochrony przed ogniem,
zapewnienie ochrony przed kondensacją,
zmniejszenie przekroju ściany,
możliwość uzyskania większego otworu okiennego
Problemy do rozwiazania przy projektowaniu
ścian osłonowych
Sprostanie oczekiwaniom architekta odnośnie sposobu mocowania,
wyglądu okuć i faktury zewnętrznej ściany.
Dobra ocena wartości parcia i ssania wiatru na znacznych wysokościach
mocowania okładziny (szkło, kamień, tworzywa poliwęglowe; polimerowe)
Projektowanie konstrukcji z założeniem wieloletniej szczelności i trwałości
połączeń pomiędzy elementami okładzinowymi ze względu na wiatr,
wilgoć, przemarzanie.
Uwzględnienie znacznych wychyleń budowli wieżowej, a co za tym idzie elastyczności połączeń pomiędzy elementami fasady.
Coraz większa i bardziej czytelna ekspozycja ściany, co jest związane
bezpośrednio z atrakcyjnością budynku dla późniejszych najemców czy
użytkowników.
Ograniczanie widocznych na zewnątrz elementów konstrukcyjnych,
mocujących zewnętrzną powłokę ściany osłonowej do budynku.
Zapewnienie odpowiedniej izolacyjności termicznej i akustycznej,
Funkcjonalność związaną z samozmywalnością, nasłonecznieniem czy
gromadzeniem energii.
Stopień prefabrykacji elementów fasady, a co za tym idzie szybkość
montażu (pozwalający w jak najszybszym czasie zamknąć bryłę
budynku).
Rodzaje ścian osłonowych
Rodzaje ścian osłonowych
1. Murowane ściany osłonowe
• ściany wypełniające
• ściany samonośne
2. Lekkie ściany osłonowe
Lekkie ściany osłonowe
MMETALOWO
METALOWO
ŚCIANY METALOWO - SZKLANE
Lekkie ściany osłonowe -wymagania
Ściany takie, podobnie jak wszystkie wyroby stosowane w budownictwie, zgodnie z Dyrektywą
Wspólnot Europejskich nr 89/106/EEC dotyczącą wyrobów budowlanych, muszą
charakteryzować się właściwościami technicznymi, dzięki którym obiekty z nich zmontowane
mogą spełniać podstawowe wymagania techniczno-użytkowe (nośność, sztywność, wymagania
ogólnobudowlane, ochrona przeciwpożarowa, izolacyjność akustyczna i trwałość eksploatacyjna)
oraz funkcjonalno-użytkowe (szczelność, izolacyjność cieplna, antykorozja, higiena,
zdrowotność i estetyka). Te wymagania są ze sobą współzależne. Np. obniżenie sztywności
powoduje utratę szczelności, izolacyjności cieplnej i akustycznej, wpływa też na higienę i
zdrowotność. Powiązania i wzajemny wpływ ukazuje rys. 3.
Podstawowym warunkiem funkcjonalności takiej ściany jest wymóg dopuszczalnej
odkształcalności. Jej przekroczenie może powodować: niszczenie materiałów uszczelniających
styki i połączenia, izolacyjnych lub izolacyjno-konstrukcyjnych, pękanie szyb w oknach i
elementach okładzinowych oraz wyczuwalność ugięć przy opieraniu się o ścianę. Skutki takich
procesów to m. in. zmniejszenie szczelności, a w konsekwencji zawilgocenie połączeń i styków,
zwiększanie wpływu mostków termicznych, obniżenie izolacyjności akustycznej przegrody jako
całości, obniżenie zdrowotności i higieny, w ekstremalnej sytuacji możliwość zaistnienia
katastrofy budowlanej (wypadnięcie ściany!).
Lekkie ściany osłonowe -wymagania
Nośność i sztywność określa się zgodnie z obowiązującymi normami. Działają tu obciążenia
statyczne, dynamiczne i termiczne, które brane muszą być pod uwagę przy projektowaniu. Są to:
obciążenia statyczne (ciężar własny ścian, obciążenie wiatrem, nacisk poziomy, obciążenia
termiczne (różnica temperatur podczas montażu i eksploatacji) i obciążenia dynamiczne
(udarowe, drgania wywołane działaniem urządzeń zainstalowanych w budynku i/lub jego
okolicy).
Dla łagodzenia naprężeń termicznych powstających na skutek różnic między temperaturą w
okresie montażu ściany, a późniejszymi temperaturami eksploatacyjnymi, już w fazie
projektowania należy uwzględniać konieczność kompensowania od skoków temperatury
wydłużeń lub skurczów długich elementów (słupki szkieletowe) poprzez użycie np. teleskopów
do łączenie słupów, co zapewnia swobodne przesuwy konstrukcji. W przypadku elementów
okładzinowych (np. blacha profilowana) profilaktycznie ogranicza się ich długość i zwykle
mocuje przy zastosowaniu otworów typu „fasolkowego” umożliwiających kompensacyjny
przesuw przy wszelkich zmianach wymiarów.
Różnice termiczne zewnętrznej i wewnętrznej okładziny ściany mogą powodować jej
odkształcenia. Naprężenia powstają zwykle przy łącznikach lub innych elementach
obciążających płyty, dlatego wpływ różnicy temperatur musi być indywidualnie w projekcie
uwzględniany dla różnych obiektów i sposobów ich użytkowania.
Lekkie ściany osłonowe -wymagania
Wymagania ogólnobudowlane dotyczą rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie tolerancje
wymiarowe prefabrykowanych elementów ścian (np. elementów płytowych, słupków i rygli
szkieletu, okien itp.), dopuszczalne odchyłki wymiarowe, uszkodzenia powierzchni i krawędzi i
zwichrowania płaszczyzn muszą być określone w aprobatach technicznych. Wymiarowanie
konstrukcji ścian (słupki, łączniki, płyty itp.) musi się opierać na podstawie obliczeń statycznych
i badań. Rozwiązania mocowań i złączy elementów muszą zapewniać łatwą ich wymienialność w
poszczególnych elementach ścian. Ponadto muszą być zachowane możliwości manewrowe
mocowania ściany w płaszczyznach poziomej i pionowej (tzw. rektyfikacja ustawienia ściany w
trzech kierunkach). System winien eliminować drgania ściany i przeciwdziałać uginaniu się płyt
przy np. silnym nacisku ręki. Części przyziemne ściany muszą zachować zwiększoną odporność
na uszkodzenia wywołane przypadkowymi lub celowymi uderzeniami. Okładziny szklane
budynków wysokich i wysokościowców muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego o
podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre kawałki. Ściana
taka, jej wyroby i elementy konstrukcyjne oraz podlegające konserwacji, renowacji lub wymianie
- z wyjątkiem przypadków awaryjnych - powinna zachować w przewidywanym okresie
eksploatacji zasadnicze cechy użytkowe, bezpieczeństwo, szczelność, izolacyjność termiczną itp.
Lekkie ściany osłonowe
Szklane z oszkleniem mocowanym mechanicznie
Lekkie ściany osłonowe
Szklane z oszkleniem mocowanym mechanicznie
Lekkie ściany osłonowe
Szklane z oszkleniem mocowanym mechanicznie
Lekkie ściany osłonowe
Szklane z oszkleniem mocowanym mechanicznie
Lekkie ściany osłonowe
Typu zawieszonego
osłony ścian zewnętrznych na bazie okien
Lekkie ściany osłonowe
Typu zawieszonego
Lekkie ściany osłonowe
Typu zawieszonego
Lekkie ściany osłonowe
Lekkie ściany osłonowe
Ściana dwupowłokowa
Lekkie ściany osłonowe
Z oszkleniem strukturalnym
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz