Schemat studium przypadku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Schemat studium przypadku - strona 1

Fragment notatki:

SCHEMAT STUDIUM PRZYPADKU Jakie czynności badacza organizuje schemat? Schemat zmierza do zbudowania jednostkowej teorii zjawiska ogólnego. Schemat studium przypadku ma prowadzić do zbudowania teorii ugruntowanej w danych opisujących przypadek. Schemat studium przypadku zmierza do opisania i wyjaśnienia przebiegu, obrazu zjawiska ogólnego umiejscowionego w jakiejś osobie, grupie czy instytucji. Opis zatem nie dotyczy osoby X, lecz tego, jaki w przypadku jej indywidualnego losu obraz przyjmuje konkretne zjawisko. Nie można powiedzieć, że schemat organizuje badanie konkretnej osoby, lecz, że organizuje badanie określonego zjawiska, którego wartości (obrazy), są umocowane w życiu tej osoby. W tym schemacie teoria jednostkowa jest ugruntowana w indywidualnym przebiegu danego zjawiska.
Yin pokazuje trzy odmiany omawianego schematu: rozpoznawczy, opisowo-teoretyczny i wyjaśniający . Schemat rozpoznawczy poprzez opis badanego zjawiska w konkretnym przypadku prowadzi badacza do sformułowania hipotez, które będą weryfikowane w innych, szerszych badaniach, opartych np. na eksperymencie. Schemat opisowo-teoretyczny skupia uwagę badacza również na opisie danego zjawiska w konkretnym przypadku, lecz opis ten musi być porównany do wzorca, którym jest konkretna teoria ogólna tego zjawiska. Efektem takich działań jest wypracowanie przesłanek do weryfikacji teorii ogólnej. Schemat wyjaśniający, który poprzez rozpoznanie prowadzi do zbudowania jednostkowej teorii badanego zjawiska. Teoria będzie zbiorem wyjaśnień ugruntowanym w danych. Schemat studium przypadku organizuje: po pierwsze, czynności badacza wokół rozpoznawania badanego zjawiska oraz konstruowania na tej podstawie hipotetycznych wyjaśnień, a po drugie, procedury ich weryfikowania i budowania teorii jednostkowej zjawiska ogólnego.
Jakie zmienne są szacowane? W schemacie SP występują zmienne i ich pomiar, lecz badacz nie koncentruje swojej uwagi na ich specyfikacji w fazie przygotowania do badania. Nawiązuje do nich niejako wtórnie poprzez dobór metod zbierania danych, który jest z kolei kierowany hipotetycznymi wyjaśnieniami, formułowanymi po rozpoznaniu sytuacji osoby badanej.
SP nie korzysta z klasyfikacji zmiennych niezależnych i zależnych, nie ma bowiem dodatkowo możliwości ustalania wartości zmiennej niezależnej (jeden przypadek). Jest natomiast otwarty na pomiar zarówno zmiennych jakościowych( w głównej mierze), jak i ilościowych.
Co kieruje badaniem? W początkowej fazie badania, zwanej wstępną, badaniem kieruje pytanie badawcze.
Tak czy inaczej pytanie zostaje szybko zwolnione z obowiązku kierowania badaniem, a rolę tę przejmują wyjaśnienia hipotetyczne, które formułuje badacz, wkraczając w drugą, czyli weryfikacyjną fazę schematu badania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz