Schemat eksperymentalny - zmienne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Schemat eksperymentalny - zmienne - strona 1

Fragment notatki:

SCHEMAT EKSPERYMENTALNY (E) Jakie czynności badacza organizuje schemat? Schemat E organizuje czynności badacza wokół szacowania związków przyczynowo pomiędzy zmiennymi niezależnymi ustalonymi a zmienną losową. Pomysł schematu opiera się na kanonie jedynej różnicy Milla. Kanon mówi, że przyczyną zjawiska Y jest zjawisko X jeżeli należy do jednego z dwóch zbiorów, do którego także należy Y a X jedynym zjawiskiem który różni oba zbiory. Jakie zmienne są szacowane? Występują zmienne: niezależne, zależne i uboczne. Co kieruje badaniem? Badaniem kieruje hipoteza badawcza a rzadziej pytanie. Hipoteza jest wnioskiem (zdaniem) wyprowadzanym z teorii, który odnosi się do warunków empirycznych, które pozwalają na zweryfikowanie teorii. Pytanie badawcze nie jest wyprowadzane z teorii, ale ma dostarczyć danych do budowania teorii, formułowanie w języku operacyjnym. Jakie są kryteria trafności zewnętrznej i wewnętrznej badania? Trafność zewnętrzna - przełożenie wyników próbki eksperymentalnej na całą populację. Ciężko to uogólnić, ponieważ badacz losował próbkę nie ze względu na tę populację, lecz ze względu na wartość zmiennej niezależnej. Jakie następuje dobór badanych? Dobór badanych do próbki może nastąpić w dwojaki sposób:
Losowy dobór próbki do badań
Losowy dobór badanych do wariantów zmiennej niezależnej.
Jakie stosuje się metody zbierania danych ?
Dominują metody zbierania danych ilościowych ( obserwacja, testowanie sytuacyjne bezpośrednie, a także testy papier-ołówek ) Testy papier-ołówek - oddają największe usługi dla kontrolowania zmiennych ubocznych i przeprowadzenia pretestu. Jakie stosuje się metody analizy danych ?
Metody analizy danych ilościowych. Są to metody testujące istotność statystyczną różnic pomiędzy średnimi zmiennej zależnej ze względu na warianty zmiennej/zmiennych niezależnych, czyli różnice w badanych grupach. Jaki jest stosunek teorii do badania ?
Teoria jest nieodłączna od eksperymentu. Badania eksperymentalne są najlepszą drogą rozwoju każdej dyscypliny nauk społecznych, więc także nauk zajmujących się badaniem edukacji. W jakiej strategii i typie mieści się schemat badań ?
Badania teoretyczne w strategii ilościowej opartej na wyjaśnieniach nomotetycznych są poważnym beneficjentem, zarówno weryfikacyjnie, jak i eksploracyjne. W badaniach praktycznych większe zastosowanie ma w nich eksperyment naturalny niż laboratoryjny.
Trafność eksperymentu naturalnego jest na ogół słabsza niż trafność eksperymentów laboratoryjnych, ponieważ towarzyszy im trudna do oszacowania liczba zmiennych ubocznych, z których tylko część można kontrolować. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz