Samorządowe Kolegia Odwoławcze 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorządowe Kolegia Odwoławcze 3 - strona 1

Fragment notatki:

samorządowe kolegia odwoławcze Organ wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. II instancja - rozpatrywanie zażaleń na postanowienia, żądanie wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji oraz rozpatrywanie skarg i wniosków.
Organami kolegiów są : Zgromadzenie Ogólne Kolegium i Prezes Kolegium Orzeczenia są wydawane w formie decyzji albo postanowienia. Zapadają większością głosów. Kolegium zazwyczaj orzeka w składzie 3 osobowym.
Kontrolę orzecznictwa kolegiów sprawują sądy administracyjne.
Odwołania i zażalenia wnosi się do kolegium za pośrednictwem organu, który daną decyzję lub postanowienie wydał. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy to kolegium wydało decyzję jako organ I instancji - wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do kolegium.
Kolegia uprawnione są do żądania niezbędnych dla wydania orzeczenia informacji i dokumentów dotyczących działalności jednostek samorządu terytorialnego.
W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w pracy organu jednostki samorządu terytorialnego prezes kolegium wydaje postanowienia sygnalizacyjne, które stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz