Sakramenty jako znaki - Chrzest

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sakramenty jako znaki - Chrzest - strona 1 Sakramenty jako znaki - Chrzest - strona 2 Sakramenty jako znaki - Chrzest - strona 3

Fragment notatki:

Znak sakramentalny. Sakramenty jako znaki. Określenie św. Augustyna: - signum sacrum- święty znak - signum rei sacra- znak rzeczy świętej - invisibillis gratiae visibilis forma- widzialny kształt niewidzialnej łaski Człowiek jest z natury istotą symboliczną, nie umiałby żyć bez posługiwania się znakami i wypowiadania siebie w symbolach. Znaki mogą być: • Naturalne- szum drzew jest znakiem wiatru • Sztuczne- czyli umowne np. alfabet • Mieszane Znaki sakramentalne pełnią następujące funkcje: ? Przypominają misteria Chrystusowe- signa commemorativa ? Zapewniają, że człowiek spotyka się aktualnie z darem łaski- signa demonstrativa ? Uobecniają- signa praesentativa acta et passa Christ ? Sprawiają to, co oznaczają ? Zapowiadają zbawienie eschatyczne i do niego przygotowują Sakramenty, jako skuteczne znaki łaski. Piotr Lombard sformułował to określenie w XII . Takie ujęcie zaaprobował Sobór Trydencki. Podkreśla obiektywny charakter działania sakramentów, które działają ex opere operato. Sakramenty działają przez sam fakt spełnienia czynności. Działają mocą dokonanego raz na zawsze zbawczego dzieła Chrystusa, w sposób niezawodny. Z ludzkim działaniem Chrystus związał swoje działanie zbawcze. Owocność sakramentu- oznacza zbawcze działanie sakramentu w człowieku, zależnie od jego dyspozycji. Od ważności sakramentu odróżniamy jego owocność w stosunku do przyjmującego człowieka. Sprawowany w sposób ważny oddaje cześć Bogu i świadczy o gotowości Boga do udzielenia łaski, ale może się zdarzyć, że człowiek dokonuje świętokradztwa. Dyspozycją jest żywa wiara, otwarcie się na Bożą łaskę, gotowość słuchania i pełnienia Jego woli. Charakter sakramentalny. Charakter sakramentalny- niezatarte duchowe znamię przynależności do Chrystusa, którego nie wymazuje żaden grzech, otrzymywane w sakramencie chrztu, bierzmowania i święceń (2 Kor 1.21n)- spragis (pieczęć). Szafarz. Szafarz- ten kto udziela sakramenty (ekonom- zarządca majątku)- 1 Kor 4,1n; 1P 4,10. Szafarzami są kapłani (w zależności od sakramentu). W każdym sakramencie działa Jezus Chrystus. Szafarz zwyczajny- kapłani, diakoni, bp Szafarz nadzwyczajny- każdy, kto ma odpowiednią intencję, nawet nieochrzczony

(…)

… przez zmartwychwstanie z Nim, jako
„nowe stworzenie”.
Zapowiedzi w ST:
• Przejście przez Morze Czerwone- 1Kor 10,1
• Woda tryskająca na pustyni- 1 Kor 10,3n
• Arka Noego - 1P3, 19-21
• Obrzędy tzw. Chrzest prozelitów, obmycia, kąpiele sakralne
• Chrzest Janowy- jednorazowy, połączony z wyznaniem grzechów,
nawrócenie, udzielany przez drugą osobe
Chrzest Chrystusa:
*Mt 28,19-20 i Mt, 15-16- „ Idźcie więc i nauczajcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz