Sądownictwo administracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądownictwo administracyjne - strona 1

Fragment notatki:

Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: typ angielski- państwa wymiaru sprawiedliwości, typ kontynentalny, opisane typy instancji w poszczególnych miejscach Europy.

Sądownictwo administracyjne
I. Typ angielski - państwa wymiaru sprawiedliwości (Justizstaat) - sądy powszechne (Anglia, Stany Zjednoczone, Belgia, Włochy, Szwajcaria, Holandia, kraje skandynawskie, po części Rosja)
2. Typ kontynentalny (francuski) - orzecznictwo przekazane odrębnym organom, oddzielonym od sądownictwa powszechnego a. model francuski (dwuinstancyjny): I instancja - klauzula enumeratywna; II instancja - klauzula generalna b. model pruski (trójinstancyjny): klauzula enumeratywna uzupełniona klauzulą generalną; system rewizji c. model austriacki (jednoinstancyjny): klauzula generalna; system kasacji
FRANCJA:
I instancja -
rady prefekturalnc
II instancja-
Rada Stanu Właściwość:
-spory majątkowe między obywatelem a państwem
-skargi na nadużywanie władzy pr/ez administrację
KSIĘSTWO WARSZ::
I instancja -
rady pcrefekturalnc
II instancja -
Rada Stanu Właściwość:
-spory majątkowe wyliczone enumeratywnie
KRÓLESTWO POLSKIE
l instancja -1815-1817 rady prcfckturalne 1817-1837
komisje wojewódzkie 1837-1867 rządy gubcrnialnę U instancja -1816-1822 Delegacja Adminis­tracyjna 1822-1830 i 1836-1841 Rada Stanu 1842-1861
Ogólne Zgromadzenie Warszawskich Dcpartam. Rządzącego Senatu 1861-1867
Rada Stanu 1867-1916 I Dcp. Senatu Rządź. Właśc.: spory majątkowe
PRUSY
I instancja -
wydziały powiatowe-1872
II instancja -
wydziały obwodowe-1883
III instancja
Wyższy Trybunał Ad miii. -1875
Właściwość: metoda mieszana (klauzula enumeracyjna uzupełniona klauzulą generalną -'w sprawach policyjnych i skarbowych)
AUSTRIA
I instancja -Trybunał Administracyjny-1875
Właściwość: klauzula generalna
ROSJA
charakter quasi-sądowy
I instancja -
sąd powszechny odpow. instancji
II instancja -
urzędy gubcrnialnc-1890
III instancja -
I Departament Rządzące­go Senatu w Petersburgu
- prisutstwje
II RZECZPOSPOLITA
I instancja -Najwyższy Trybunał Administracyjny- 1922
-uprawnienia kasacyjne- klauzula generalna
-wyroki ostateczne -skarga wnoszona po wyczerpaniu
toku instancji -kontrola legalności o charakter/.e następczym
Ziemie b. ząb. pruskiego
I instancja -wydziały powiatowe
II instancja -wojewódzkie sądy admin.
III instancja -Najwyższy Tryb. Admin.
-klauzula enumeracyjna
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz