Rzeźba kształtowana przez siły endogeniczne

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeźba kształtowana przez siły endogeniczne - strona 1 Rzeźba kształtowana przez siły endogeniczne - strona 2 Rzeźba kształtowana przez siły endogeniczne - strona 3

Fragment notatki:


RZEŹBA KSZTAŁTOWANA PRZEZ SIŁY ENDOGENICZNE
FORMY TEKTONICZNE I WULKANICZNE
Znaczenie sil i czynników endogenicznych:
Powiększenie kontrastów rzeźby i zwiększenie różnic wysokościowych przez nierównomierne dźwiganie i obniżanie fragmentów skorupy ziemskiej
Najwięcej dzieje się na granicy płyt
Granice rozbieżne (dywergentne) - płyty się oddalają od siebie - grzbiety śródoceaniczne dominują
Granice zbieżne, gdy płyty są zorientowane do siebie
Przesuwcze uskok ST. Andreas
Powstawanie gór na granicach płyt litosfery
Większość powstaje na granicach zbieżnych - mogą być takie, które składają się ze skorupy kontynentalnej
Może być tak że schodzą się dwie oceaniczne
Może być kontakt oceanicznej z kontynentalną np. Andy
Może być tak, że schodzą się dwie płyty kontynentalne np. Himalaje
Powstawanie gór na zbieżnych graniach
Bardzo duże różnice wysokości
Kalifornia, Arizona, Newada - uskok ST. Andreas Część oceaniczna z częścią kontynentu przesuwa się w kierunku NE
Rzeźba tarcz krystalicznych w dużej odległości od granic płyt Pustynia Nimib
Przewaga powierzchni płaskich
Tektoniczne formy rzeźby terenu
Zapadliska Morza Czarnego - uskok przesuwaczy
Mamy do czynienia z ruchem w pionie i poziomie
Próg tektoniczny (strefa sucha)
Zapadlisko Arawa S Jordania
Uskok nie jest formą rzeźby ale strukturą geologiczną, na której może się tworzyć właśnie forma terenu - próg tektoniczny . Progi tektoniczne zachowują swoją liniowość przez setki km.
Granica płyt gdzie zachodzą nadal przemieszczenia
Strefa sucha (nie ma roślinności które maskują obraz rzeźby, deficyt wody - nie ma co powodować erozji) - im wody mniej tym mniejszy efekt erozji
Tektoniczna rzeźba Sudetów:
Dużo wody
Podlegają przemieszczeniom wzdłuż uskoków
Możliwość erozji jest większa
Sudety E i cz. Środkowych próg
Wyraźny mały próg który oddziela Śnieżnik od obniżenia (Rów Górniej Nysy) - granica niezwykle wyrazista
Jeden wielki Zrąb Sudetów a w jego wnętrzu małe zręby i rowy tektoniczne
Porównywalne Rowem tektonicznym M. Martwego tylko różnica w tempie ruchu i warunkach zewnętrznych Próg tektoniczny (strefa wilgotna)
Sudecki Uskok Brzeżny
Piętrzenie wolniejsze, rozcinanie erozyjne intensywniejsze.
Przełom antecedentny
Tektoniczny zrąb podniesiony w stosunku do uskoku.


(…)

… tektoniki i erozji
Występowanie zjawisk wulkanicznych na Ziemi.
Hawaje, Islandia - pióropusze lekkiego materiału wychodzą na zewnątrz.
Inny zespół form tektonicznych względem odległości od płyt tektonicznych. Inny obraz geomorfologiczny.
Rozpiętość wielkościowa stożków wulkanicznych
Wielkie wulkany tarczowe Hawaje
Minimalne popiołowe wulkany
Owernia, Masyw Centralny, Francja - mechanizm punktowy (aktywność wulkaniczna holocen)
Lawy kwaśne - lepkie (nabrzmienia np. Puy de Dore), kopuły o stromych zboczach, spłaszczona powierzchni szczytowa, zastygnięty czop.
Kruczy Kamień Lubawka
Brak utworów piroklastycznych
Chemicznie obojętny wulkanizm
Charakter eksplozywny
Wylew lawy mniejszy
Wyrzucanie materiału luźnego
Popioły
Bomby
Drobne produkty wulkaniczne
Centralny komin z lawą, wkładki lawowe
Stratowulkan stopniowo…
… kilka sekund i związane z tym przemieszczenie, następnie długotrwały spokój.
Skarpa uskokowa w skałach luźnych. Dolina Śmierci, Kalifornia
Kiedy powstają góry?
Procesy zewnętrzne nie są w stanie zniszczyć utworu powstającego w skutek trzęsienia ziemi.(Zabawa w ciuciubabkę, w górę, denudacja myk i tak ciągle )
Okresy pomiędzy - procesy denudacyjne nie są w stanie zniszczyć
Procesy rzeźbotwórcze
Magnituda…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz