Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne-opracowanie - strona 1 Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

RZECZOWNIKI POLICZALNE i NIEPOLICZALNE
COUNT
liczyć
COUNTABLE
policzalny
istnieje możliwość policzenia ilości sztuk danego rzeczownika
np.
1 jabłko, 2 jabłka, 5 jabłek …
1 marchew, 2 marchwie, 3 marchwie …
1 krzesło, 2 krzesła, ….
POSIADA LICZBĘ POJEDYŃCZĄ I MNOGĄ
UNCOUNTABLE
niepoliczalny
nie ma możliwości policzenia sztuk danego rzeczownika
np.
powietrze - nie można przeprowadzić liczenia typu: jedno powietrze, dwa powietrza, trzy powietrza …
albo
1 mleko, 2 mleke, 3 mleka, … - można policzyć wybrane jednostki miary - np. 2 litry, 2 butelki, 2 kartony, 2 szklanki, czyli można zmierzyć / określić ilość za pomocą jednostek innych niż sztuki, ale nie policzyć.
NIE POSIADA LICZBY
RZECZOWNIKI POLICZALNE i NIEPOLICZALNE
GRAMATYKA i UŻYCIE
Rzeczownik policzalny posiada liczbę pojedynczą (one apple = an apple; one chair = a chair) i mnogą (two apples, five chairs).
Rzeczownik niepoliczalny nie posiada liczby, nie można więc powiedzieć ani napisać
one milk, a milk lub two milks.
Poprawnymi formami są a glass of milk, two glasses of milk itd., ale liczeniu poddane zostały szklanki zawierające mleko, a nie samo mleko.
Podobnie jak w j. polskim, zarówno rzeczownik policzalny jak i niepoliczalny może być poprzedzony słówkiem „trochę”, w j. angielskim „some”.
np.
trochę jabłek - some apples
trochę mleka - some milk
„Some” używa się w zdaniach twierdzących i w pytaniach będących propozycjami,
np. Mam trochę jabłek i trochę mleka. - I have some apples and some milk.
Czy masz ochotę na kilka jabłek / trochę mleka? -
Would you like some apples / some milk?
W zdaniach przeczących i pytających (nie propozycjach) zamiast „some” używa się „any”.
np.
Czy mamy jakieś jabłka? - Do we have any apples?
Nie, nie mamy (żadnych) jabłek. - No, we don't have any apples.
ale
Tak, mamy kilka/trochę jabłek. - Yes, we have some apples.
Czy mamy jakieś mleko? - Do we have any milk?
Nie, nie mamy (żadnego) mleka. - No, we don't have any milk.
ale
Tak, mamy trochę mleka. - Yes, we have some milk.
UŻYCIE A/AN, SOME i ANY


(…)

… NA RODZAJ I LICZBĘ RZECZOWNIKA
POLICZALNY
NIEPOLICZALNY
l. pojedyncza
l. mnoga
liczba nie występuje
zd. twierdzące
a / an
some
some
zd. przeczące
a / an
any
any
zd. pytające
a / an
any
any
5. Słówek „some” i „any” używa się w odniesieniu do rzeczowników niepoliczalnych w taki sam sposób jak do liczby mnogiej rzeczowników policzalnych,
ale
jeśli podmiotem w zdaniu jest rzeczownik niepoliczalny, orzeczenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz