Rysunek wykonawczy - Modele bryłowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rysunek wykonawczy - Modele bryłowe - strona 1 Rysunek wykonawczy - Modele bryłowe - strona 2 Rysunek wykonawczy - Modele bryłowe - strona 3

Fragment notatki:

TWORZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Z MODELI BRYŁOWYCH - RYSUNEK WYKONAWCZY
Wstęp Rysunkiem wykonawczym nazywa się osobny rysunek poszczególnych części danego mechanizmu, na podstawie, którego będzie wykonana część maszynowa. Może on dotyczyć półwyrobu (odlewu, odkuwki itd.) lub części gotowej (koło pasowe). Przy projektowaniu nowego urządzenia lub maszyny rysunki wykonawcze opracowuje się na podstawie zatwierdzonego rysunku złożeniowego. Rysunek wykonawczy musi być szczegółowo opracowany pod względem rysunkowym, wymiarowym oraz technologicznym, gdyż jest on podstawą do bezpośredniego wykonania danej części w warsztacie, jej kontroli i odbioru. Rysunki wykonawcze powinny być w zasadzie sporządzane w podziałce 1:1, ale ponieważ jednocześnie należy unikać rysowania jednej części na kilku arkuszach, w zmniejszeniu 1:2 (wyjątkowo 1:5) na jednym arkuszu niż 1:1 na kilu arkuszach, przy czym bardziej zawiłe, drobne fragmenty jej budowy przedstawia się w dodatkowych rzutach cząsteczkowych, w podziałce 1:1 lub nawet w powiększeniu. Jeżeli narysowanie rzutów części na kilku arkuszach jest konieczne, to poszczególne arkusze numeruje się i rzuty oznacza się wg odpowiednich metod rzutowania. Rysunek wykonawczy musi zawierać tabliczkę rysunkową umieszczoną w prawym dolnym rogu arkusza. Zasadnicza różnica między tabliczką rysunku wykonawczego, a złożeniowego polega na tym, że tabliczka rysunku wykonawczego zawiera tylko tabliczkę podstawową bez wykazu części.
Rysunek wykonawczy, poza prawidłowymi i wykonanymi w niezbędnej liczbie rzutami i przekrojami, musi zawierać:
niezbędne wymiary oraz ewentualnie ich tolerancje,
oznaczenie stanu powierzchni (chropowatości, kierunkowość, sposób obróbki powierzchni),
oznaczenie obróbki cieplnej i powierzchniowej,
tolerancję kształtu, położenia i bicia,
oznaczenie powłok (ochronnych),
wszystkie dodatkowe uwagi niezbędne do prawidłowego wykonania części.
2. Wykonanie rysunku wykonawczego z gotowego modelu bryłowego. W programie CATIA możemy tworzyć rysunki wykonawcze na dwa sposoby. Pierwszy sposób to tworzenie rysunku poprzez włączenie modułu „ Drafting ” , ustawienie odpowiednich wielkości i rysowanie elementu. Drugi sposób to stworzenie elementu bryłowego (3D) i na jego podstawie opracowanie rysunku wykonawczego tego elementu. W sposobie drugim możliwe jest wygodne i szybkie tworzenie przekrojów, półprzekrojów oraz kładów.
Jest to znacznie lepszy sposób, gdyż pozostaje nam tylko wygenerować odpowiednie widoki, przekroje lub półprzekroje oraz zwymiarowanie rysunku, określenie tolerancji, chropowatości, jeśli jest to wymagane.


(…)

… z normami rysunku technicznego półprzekrój powinien być zawsze dolną lub prawą stroną rzutu rysunku. Z tego wynika, że półwidok ma być na górze lub z lewej strony rzutu rysunku.
Rys.8 - Widok tulei w półwidoku
Rys.9 - Widok tulei w półwidoku
Rys.10 - Widok tulei w półprzekroju-półwidoku
Na podstawie poniższego elementu bryłowego pokaże przykład ćwierćprzekroju.
Rys.11 - Koło Rys.12 - Widok koła…
…). Na wstępie należy określić standard i format arkusza rysunkowego, podziałkę oraz orientację pionową lub poziomą rysunku. W tym samym oknie możemy wybrać układ widoków rysunku. Spośród standardów możemy wybrać następujące:
JIS
ASME
CCDJIS
ISO
ANSI
CCDANSI
CCDISO
Wszystkie standardy posiadają odpowiednie formaty arkuszów rysunkowych. Jednym z najczęściej używanych standardów jest standard ISO, w którym możemy…
…. Liczbę rzutów należy ograniczyć do koniecznego minimum. Rys.3 - Rzuty elementu bryłowego
3. Przekroje w rysunku wykonawczym
W celu przedstawienia na rysunkach technicznych wewnętrznych zarysów przedmiotów w sposób przejrzysty i w celu dokładnego ich zwymiarowania stosuje się przekroje rysunkowe. Liczba przekrojów przedmiotu powinna być ograniczona do liczby niezbędnej do jednoznacznego określenia…
….
Wymiar rysunkowy to wielkość liniowa lub kątowa wyrażona w określonych jednostkach miary, której formę graficzną stanowi zespół linii, znaków i liczb.
Liczby wymiarowe wyrażają długości wymiarów w milimetrach z pominięciem przy liczbie skrótu mm. Wartości kątów podawane są w stopniach, minutach i sekundach kątowych.
W programie CATIA możemy wymiarować rysunek ręcznie (metoda powolna, ale dokładna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz