Rynek pieniężny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pieniężny - strona 1

Fragment notatki:

RYNEK PIENIĘŻNY
Operacje do jednego roku
Transakcje o wysokim stopniu płynności i dużym bezpieczeństwie
Skład ryku pieniężnego
Segment dyskontowany (związany z wekslami)
Rynek papierów wartościowych (krótkoterminowych)
Rynek międzybankowy- interbank
Cechy: Cena walorów zmienia się wraz ze stopą procentową ( WIBOR/WIBID)
Jest to rynek hurtowy
Transakcje standardowe
Bardzo duża wiarygodność partnerów
Dominacja banków
Na rynku pieniężnym większa część transakcji i operacja i ma charakter indywidualnych uzgodnień między stronami i nie zawierana jest w odrębnej instytucji. Wiele zasad stosowanych przez uczestników ma charakter norm zwyczajowych (choć ściśle przestrzeganych)
Kolejną istotną cechą rynku pieniężnego jest udział państwa i działającego w jego imieniu Banku Centralnego w niektórych operacjach pieniężnych.
Dominacja banków, bo:
Dominują w obrocie bonami skarbowymi
Tworzą międzybankowy rynek depozytów pieniężnych
Dyskontują weksle
Prowadzą obrót czekowy
Sprzedają certyfikaty depozytowe
Ograniczenie to wynika z przepisów prawa, ale:
Z niewielkiego zakresu regulacji i charakteru rynku, co wiąże się z wymaganiem absolutnej wiarygodności partnerów
Ze skali dokonywanych transakcji
ZADANIA:
Wyrównywanie wahań przepływów strumieni gotówkowych
Regulacja krótkoterminowych stóp procentowych
Optymalizacja kosztów pozyskania kapitału
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz